українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o volbách do Evropského parlamentu v roce 2024

V příloze naleznete potřebné informace: více ►

Výměna řidičského průkazu-výpis z evidenční karty řidiče

Velvyslanectví České republiky v Kyjevě tímto informuje, že pro účely výměny českého řidičského průkazu za ukrajinský je nutné předložit ukrajinským orgánům výpis z evidenční karty řidiče. Výpis z bodového hodnocení řidiče, který je možné získat… více ►

Rozšíření agendy pobytů a víz od 1.1.2024

Na základě novely nařízení vlády č. 308/2022 Sb. o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb. mohou být s… více ►

CzechPoint

Velvyslanectví České republiky v Kyjevě tímto informuje, že dne 23.10.2023 bude spuštěno objednávání termínů k využívání služeb poskytovaných Kontaktním místem veřejné správy (CZECH POINT). více ►

Nová právní úprava v oblasti zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Žadatelé, kterým bylo uděleno dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu, musí před vyznačením dlouhodobého víza nebo víza za účelem převzetí povolení k pobytu předložit doklad o sjednaném zdravotním pojištění dle následujících pravidel: více ►

Novela zákona o pobytu cizinců

Velvyslanectví České republiky v Kyjevě informuje, že dne 1.7.2023 nabývá účinnosti zákon č. 173/2023 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. více ►

Vízové centrum v Drážďanech

Velvyslanectví České republiky v Kyjevě tímto informuje, že v případech, kdy byl dříve k přijetí žádosti o krátkodobé nebo dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu věcně a místně příslušný zastupitelský úřad České republiky v některém státě… více ►

ETIAS (Evropský systém pro cestovní povolení a informace)

V souvislosti s implementací systému ETIAS (Evropský systém pro cestovní povolení a informace), jehož cílem je posílit vnitřní bezpečnost, předcházet nedovolenému přistěhovalectví, chránit veřejné zdraví a omezit zdržení na hranicích… více ►

Rozšíření možnosti podávaní žádostí o další typy dlouhodobých víz a pobytů pro ukrajinské občany

Na základě novely nařízení vlády č. 308/2022 Sb. o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb. mohou být s… více ►

Gambie: vízové opatření

V souladu se čl. 25a vízového kodexu (spolupráce na poli zpětného přebírání osob) a na základě zprávy Evropské komise rozhodly členské státy schengenského prostoru přijmout dočasné vízové opatření vůči třetímu státu – Gambie. více ►

Možnost podání žádosti pro studenty z Ukrajiny, kteří jsou držiteli dočasné ochrany v jiném členském státě EU než v ČR

S účinností od 15. října mohou podávat žádosti o dlouhodobá víza za účelem studia a dlouhodobé pobyty za účelem studia studenti z Ukrajiny, kteří jsou držiteli dočasné ochrany v jiném členském státě EU než v ČR. Tato možnost byla zavedena… více ►

Vízová a konzulární agenda na Velvyslanectví ČR v Kyjevě

Upozornění pro žadatele o schengenská víza ohledně návratu pasů

Žadatelé o schengenské vízum, kteří podávali svou žádost těsně před začátkem ruské agrese dne 24.2.2022 a jejichž žádosti a cestovní pasy nemohly již být odeslány ke zpracování, si mohou svůj pas vyzvednout ve vízovém centru společnosti VFS… více ►

Ukrajina: informace pro české občany na Ukrajině a pro ukrajinské občany v ČR

pozor

MZV ČR varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu. MZV ČR vyzývá občany ČR, aby okamžitě opustili Ukrajinu. více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Důležité upozornění pro žadatele o vízum/pobyt za účelem studia

Víza související s žádostmi o pobytová oprávnění za účelem studia již lze opět vyznačovat. Stále však nelze vyznačovat víza za účelem jiné vzdělávací aktivity. více ►

Možnost úhrady poplatků platební kartou

Od středy 26. 5. 2021 bude možné uhradit poplatek také platební kartou. více ►

Adaptačně-integrační kurz

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu v České republice, je povinen absolvovat adaptačně-integrační kurz. více ►

Nevyužitá schengenská víza a zastavené žádosti o schengenské vízum z důvodu nouzového stavu

Lze opětovně požádat o schengenské vízum, a to bez úhrady vízového poplatku, v okamžiku, kdy takové podání bude možné. více ►

Novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 nabude účinnosti novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Kvóty pro zaměstnaneckou migraci

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncepci cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Informace o organizaci příjmu žádostí o zaměstnanecké karty a mimořádná pracovní víza na zastupitelských úřadech České republiky v Ukrajině

Zvýšení počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty a pravidla místní příslušnosti

Příští zastávka - Česká republika

Rozhodování o žádostech o víza nad 90 dnů a o povolení k pobytu je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně jeho odboru azylové a migrační… více ►

Velvyslanectví ČR v Kyjevě varuje před podvodnými zprostředkovateli zaměstnání

atencao_1

Velvyslanectví ČR v Kyjevě upozorňuje, že na internetových stránkách http://work.ua je nabízeno zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Více informací lze následně získat od jistého Andreje Nytyevského (mobil: +420792441350, skype: andrei… více ►

Podmínky legálního vysílání občanů třetích států do ČR k poskytování služeb v rámci EU

Důležité upozornění pro pracovníky z Ukrajiny a jejich zaměstnavatele více ►

Osvobození státních příslušníků Ukrajiny od vízové povinnosti při překračování vnějších hranic EU

S účinností od 30.5.2017 konzulární oddělení nepřijímá žádosti oschengenské vízum občanů Ukrajiny podané s biometrickým pasem, má-li být plánovaná cesta uskutečněna od 11.6.2017, s výjimkou žádostí o schengenské vízum za účelem výdělečné… více ►