українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Volby

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o volbách do Evropského parlamentu v roce 2024

V příloze naleznete potřebné informace: více ►

Volby prezidenta republiky 2023 - odstoupení kandidáta J. Středuly

Dne 9. ledna 2023 se na Ministerstvo vnitra dostavil pan Josef Středula, kandidát ve volbách prezidenta republiky. Osobním prohlášením u Ministerstva vnitra se vzdal své kandidatury. více ►

Čísla kandidátů pro volby prezidenta 2023

Státní volební komise vylosovala dne 14.12.2022 na svém 189. zasedání čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidátů pro volbu prezidenta republiky. více ►

Volby prezidenta republiky 2023 - konec lhůty pro zápis do seznamu voličů

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Ukrajině v souvislosti s konáním voleb prezidenta republiky dne 13. a 14. ledna 2023 informuje, že lhůta k podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České… více ►

Volby prezidenta republiky v roce 2023

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., v částce 93, která byla vydána dne 1. července 2022. více ►

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2022 – konec lhůty pro zápis do seznamu voličů

V souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR připomínáme, že dne 14. srpna 2022 končí podle ustanovení § 6, odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů… více ►

Volby do Senátu v roce 2022

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44), pod číslem 81/2022 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. více ►

Informace o způsobu hlasování ve volbách v roce 2021

thumb

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2021. více ►

Zvláštní seznam voličů a voličský průkaz

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky. více ►