українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Informace o dlouhodobých vízech a pobytech

Registrace k podání žádosti

Dlouhodobý pobyt – základní informace

O zaměstnaneckou kartu lze na ZÚ Kyjev žádat pouze prostřednictvím některého z projektů zaměřených na příliv pracovní síly z Ukrajiny, tj. - Hromadná žádost a žádosti k zaměstnavateli, který podniká v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu,… více ►

Zaměstnanecká karta

Zaměstnaneckou kartou se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Cizince, u kterého je… více ►

Modrá karta

Žádost o vydání modré karty je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu může být… více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny v České republice je oprávněn podat cizinec, který je: více ►

Dlouhodobý pobyt za účelem studia

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v České republice je oprávněn podat cizinec, pokud v České republice hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona číslo 326/1999 Sb. (zákon… více ►

Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále… více ►

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance – manažer, specialista

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je výkon práce na pracovní pozici manažera nebo specialisty, na kterou byl cizinec převeden.… více ►

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - stážista

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je výkon práce na pracovní pozici zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden. více ►

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo… více ►

Dlouhodobý pobyt za účelem investování

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je určeno pro podnikatele, kteří v ČR hodlají pobývat déle než 90 dnů a mají záměr v ČR uskutečnit „významnou investici“, a také pro cizince z vedení obchodních korporací, které… více ►

Cestovní zdravotní pojištění u povolení k dlouhodobému pobytu

Přenos povolení k pobytu do nového cestovního pasu

Žádost se podává bez registrace, každý pracovní den od 09:00 do 12:30 hod. více ►