українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Schengenské vízum

S účinností od 30.5.2017 konzulární oddělení nepřijímá žádosti oschengenské vízum občanů Ukrajiny podané s biometrickým pasem, má-li být plánovaná cesta uskutečněna od 11.6.2017, s výjimkou žádostí o schengenské vízum  za účelem výdělečné činnosti.

Dnem 11. června 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/850 ze dne 17.5.2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, jímž se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina).

Uvedené nařízení zařadilo Ukrajinu na seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od vízové povinnosti  osvobozeni pro krátkodobé pobyty (nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů) při cestách do členských států EU (kromě Spojeného království a Irska), Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska.

Osvobození se týká pouze držitelů biometrických pasů Ukrajiny.

ČR uplatňuje výjimku dle čl. 4 odst. 3 nařízení 539/2001, tzn. že pro občany Ukrajiny (stejně jako jiných bezvízových států) nadále platí vízová povinnost při krátkodobých pobytech za účelem výdělečné činnosti.

Více informací k bezvízovému režimu v ukrajinském a ruském jazyce lze nalézt na webové stránce http://openeurope.in.ua/

Více informací k bezvízovému režimu v českém jazyce lze nalézt níže v sekci Otázky a odpovědi k bezvízovému režimu.

Novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 nabude účinnosti novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Otázky a odpovědi k bezvízovému režimu

Obecné informace

Registrace k podání žádosti o schengenské vízum

Podat žádost o schengenské vízum lze prostřednictvím českých vízových center (pouze na základě předchozí registrace). více ►

Schengenské vízum za účelem zaměstnání pro vysoce kvalifikované pracovníky

Pouze pro činnosti v hlaních třídách 1 - 3 klasifikace CZ-ISCO více ►

Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

Sezónním zaměstnáním se rozumí práce závislá na střídání ročních období. V podmínkách České republiky je upravena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 322/2017 Sb. ze dne 25.09.2017. více ►

Schengenské vízum za účelem zaměstnání

Rodinný příslušník občana EU

Rodinným příslušníkem občana Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) rozumí: více ►

Schengenské vízum za účelem turistiky

Schengenské vízum za účelem návštěvy příbuzných nebo přátel

Schengenské vízum za účelem obchodu

Schengenské vízum za účelem oficiální návštěvy

Schengenské vízum za účelem sportovním

Schengenské vízum za účelem kulturním, uměleckým a vědeckým

Schengenské vízum za účelem zdravotním

Schengenské vízum za účelem studia

Schengenské vízum pro řidiče mezinárodní přepravy

Schengenské vízum pro novináře

Schengenské vízum pro české krajany

Poučení pro držitele víza

Poučení pro držitele víza při předání cestovního dokladu více ►

Finanční prostředky na pobyt

Vízové poplatky

Žádost o přezkoumání důvodů neudělení krátkodobého víza 60 eur více ►

Postup v případě neudělení víza

Třetí země, jejichž státní příslušníci podléhají režimu předchozí konzultace nebo informacím o uděleném vízu dle vízového kodexu

V souladu s čl. 47 odst. 1 písm. g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) informujeme o třetích zemích, na jejichž státní příslušníky nebo zvláštní kategorie… více ►

Vízový informační systém

Právo cizince na informace ze Schengenského informačního systému

Akreditace cestovních kanceláří

Ukončení spolupráce s akreditovanými cestovními kancelářemi více ►