українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Vzájemné vztahy

Diplomatické styky na úrovni velvyslanectví byly mezi oběma státy navázány 1.1.1993.

Ukrajina, která patří mezi největší evropské země, představuje významnou součást české zahraniční politiky. Poloha Ukrajiny na východních hranicích NATO a Evropské unie určuje její místo v evropské bezpečnostní architektuře. Česká republika vidí v upevňování nezávislosti a rozvoji blahobytu v Ukrajině přínos k upevnění bezpečnosti a stability ve Střední Evropě. Integrace do evropských struktur je v zahraniční politice Ukrajiny pokládána za strategickou prioritu.

Široké zapojení Ukrajiny do evropských struktur je zárukou udržení této pozitivní tendence. Česká republika se podílí na aktivitách partnerů ze skupiny V4 bezprostředně sousedících s Ukrajinou, jejichž cílem je eliminovat pro Ukrajinu nepříznivé důsledky rozšíření EU. Široké zapojení Ukrajiny do integračních procesů v Evropě je rovněž přínosem k budování občanské společnosti v zemi a k upevňování lidských práv a občanských svobod, bez nichž není možné se zařadit mezi rozvinuté země.

Ukrajinu pokládáme za součást středoevropského kulturního prostoru a naše země spojuje řada historických vazeb. Nejen proto Česko podporuje rozvoj občanské společnosti, dodržování lidských práv a svobod a zapojení Ukrajiny do evropský ch struktur.

Česká republika také věnuje soustavnou pozornost krajanům v Ukrajině. I při omezenosti prostředků se daří podporovat i několik investičních akcí krajanských spolků. Nejen mezi krajany je zájem o výuku českého jazyka, kterou zajišťuje České centrum v Kyjevě.