українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace k podání žádosti

Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti.  Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná.

Žadatelé se k podání žádosti o pobytové oprávnění registrují  odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu kyiv.visa@mzv.gov.cz .

Roční kvóta žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání byla stanovena na 24 žádostí, z toho 12 žádostí v rámci Programu klíčový a vědecký personál. Žadatelé zařazení do Programu klíčový a vědecký personál se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou kontaktováni konzulárním oddělením. Kvóta je rovnoměrně rozdělena do 12 měsíců, tzn. že je přijímána 1 žádost měsíčně na základě objednání e-mailem (v tuto chvíli je kvóta naplněna, registrace tedy neprobíhá) a 1 žádost měsíčně v rámci Programu klíčový a vědecký personál.

Povinné náležitosti žádosti o registraci

A. Žádost o registraci je třeba zaslat na e-mailovou adresu: kyiv.visa@mzv.gov.cz

B. V žádosti o registraci je třeba v níže uvedeném pořadí uvést následující údaje:

  1. jméno a příjmení žadatele (latinkou, jak je uvedeno v cestovním pasu žadatele)
  2. datum narození žadatele
  3. číslo cestovního dokladu žadatele
  4. e-mail žadatele
  5. telefon žadatele
  6. účel žádosti

Při registraci

- žadatelé o dlouhodobé vízum za účelem zdravotním, kulturním se registrují, tedy v bodě 6 uvedou „Dlouhodobé vízum za účelem kulturním/zdravotním“

- osoby žádající za účelem studia jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem studia"

- osoby žádající za účelem jiné vzdělávací aktivity/ostatní jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity/ostatní".

- manžel, registrovaný partner či nezletilé dítě cizince, který v ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, žádající za účelem rodinným jsou povinni se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem rodinným" a  k žádosti o registraci přiložit i sken pobytového oprávnění nositele sloučení v ČR.

- jiné osoby žádající za účelem rodinným jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem rodinným" .

- osoby žádající za účelem sezónního zaměstnávání  jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání ", registrace je t.č. přerušena z důvodu vyčerpání všech termínů dostupných do října 2021, její obnovení bude oznámeno na webových stránkách.

- osoby žádající za účelem sportovním jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem sportu"

- osoby žádající za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace (zácvik) jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace ".

- osoby žádající za účelem podnikání jsou povinny se registrovat, tedy v bodě 6 uvést  „Dlouhodobé vízum za účelem podnikání", registrace nyní neprobíhá.

C. K žádosti o registraci je třeba přiložit:

  1. kopii datové stránky cestovního pasu žadatele s fotografií a osobními údaji ve formátu pdf, a zároveň
  2. kopii dokladu potvrzujícího účel pobytu ve formátu pdf, u účelu rodinného je třeba zaslat i sken pobytového oprávnění nositele sloučení v ČR.

Bez výše uvedených údajů a příloh je žádost o registraci považována za neplatnou a nebude přijata ke zpracování.

E-mailové žádosti o registraci k podání žádosti o pobytové oprávnění budou řazeny do jedné nekonečné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do e-mailové schránky zastupitelského úřadu.

Do pořadí doručených e-mailů zastupitelský úřad nemůže žádným způsobem zasahovat. Stanovený termín podání žádosti o pobytové oprávnění zastupitelský úřad žadateli sdělí na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o registraci. Doporučujeme tento e-mail vytisknout a mít k dispozici při podání žádosti.

Stanovený termín je pevný a nelze jej měnit. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění nebude zastupitelský úřad odpovídat. V případě zrušení termínu na základě požadavku žadatele nebo nedostavení se žadatele ve stanoveném termínu je třeba zaslat zcela novou žádost o registraci.

Každý žadatel musí zaslat samostatnou žádost o registraci. Výjimka platí pro nezletilé děti, které budou podávat žádost o pobytové oprávnění společně se zákonným zástupcem. Takové děti lze objednat v rámci jedné e-mailové žádosti. Bude-li žádost nezletilého dítěte podávána samostatně, musí být za účelem jeho registrace odeslána samostatná žádost.

Upozorňujeme, že e-mailová adresa  kyiv.visa@mzv.gov.cz pro registraci k podání žádosti slouží pouze k tomuto účelu. Na jakékoliv jiné žádosti, zaslané na adresu sloužící k registraci, nebude brán zřetel a nebudou zodpovězeny.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.gov.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

 

Pravidla místní příslušnosti

 

Upozorňujeme, že žadatelé jsou při registraci povinni respektovat pravidla místní příslušnosti, kdy konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě standardně přijímá pouze ty žadatele, kteří mají povolení k pobytu v jeho konzulárním obvodu (oblasti - Vinická, Žitomirská, Kyjevská, Kirovohradská, Mykolajivská, Oděská, Poltavská, Sumská, Chmelnycká, Čerkaská, Černihovská, Doněcká, Dněpropetrovská, Záporožská, Luhanská, Charkovská a Chersonská, dále město Sevastopol a Autonomní republika Krym).

Žadatelé s povolením k pobytu v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR ve Lvově (oblasti -  Volyňská, Ivano-Frankovská, Lvovská, Zakarpatská, Rivenská, Ternopilská a Černivecká) se mohou registrovat a podávat příslušné žádosti pouze na tomto úřadě.

Výjimky z pravidel místní příslušnosti pro žadatele o zaměstnaneckou kartu

1) Žadatelé o zaměstnanecké karty v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, kteří mají pobyt v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Kyjevě, podávají svou žádost na Generálním konzulátě ČR ve Lvově, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině.

Rodinní příslušníci těchto žadatelů mohou rovněž podávat své žádosti na Generálním konzulátě ČR ve Lvově bez ohledu na místo svého pobytu na Ukrajině, ale pouze na základě řádné registrace.

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě přijímá ty žadatele o zaměstnanecké karty, kteří jsou zařazeni do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Programu klíčový a vědecký personál a či do hromadné žádosti v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině.

2) Žadatelé o pobytová oprávnění za jinými účely než zaměstnanecká karta (např. sloučení rodiny, studium, podnikání, vědecký výzkum, modrá karta atd.) se nadále řídí existujícími pravidly místní příslušnosti, tudíž žádají v Kyjevě nebo ve Lvově dle svého místa pobytu, a to na základě řádné registrace.