Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Frankofonie v ČR 2009

 

Česká republika vstoupila do Organizace Frankofonie jako pozorovatel v kanadském Moncton v roce 1999. Rozvoj spolupráce České republiky s frankofonními zeměmi se od tohoto okamžiku prohlubuje, mezi členskými státy jsou silné kulturní, politické i ekonomické vazby dokazující význam dynamiky i specifičnosti členství v Organizaci.

V letech 2008 - 2009 má Česká republika příležitost i k úzké spolupráci s Francií, kolébkou frankofonie ve světě - Praha od Paříže v lednu 2009 převzala předsednictví v Radě EU.

Podle jednoho z nedávných průzkumů je Česká republika středoevropskou zemí s nejdynamičtějším nárůstem žádostí o studium francouzštiny. Výuka francouzštiny má vzrůstající tendenci. Partnerství Organizace Frankofonie je pro proces rozvoje výuky francouzského jazyka v České republice významné.

U příležitosti desátého výročí vstupu České republiky mezi pozorovatelské státy Organizace Frankofonie rozhodlo Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve spolupráci s Francouzským institutem a zastupitelskými úřady frankofonních zemí v České republice, rozšířit účast v každoroční soutěži „Frankofonie“ ve francouzském jazyce v České republice v sedmém ročníku nad rámec studentů středních škol i o žáky škol základních. Vydána byla i přehledná publikace k frankofonní spolupráci vysokých škol.

Vítězové soutěže „ Frankofonie“ společně s vítězi  vysokoškolské soutěže „Gallica„ v oboru francouzský jazyk a literatura obdrželi na slavnostní recepci 23. března 2009 v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR, za účasti ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga, první náměstkyně ministra školství,  mládeže a tělovýchovy Evy Bartoňové a velvyslance ČR ve Francii Pavla Fischera a velvyslance Francie v ČR Charlese Friese, diplomy a ceny. 

Věcné ceny věnovalo Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Francouzská ambasáda v Praze, za vysoce štědré podpory Delegace Valonského zastoupení-Brusel a Tuniské ambasády a laskavé pomoci Švýcarské a Lucemburské ambasády v ČR. Ještě jednou velké díky všem účastníkům!

*******************************

Kulturní přehlídka Frankofonie v České republice v roce 2009 se odehrála od 20. do 23. března 2009. Jeho ústředním tématem byl „domov“ (« Le foyer »).

Soutěž Frankofonie v České republice, 2009

Soutěže se mohly účastnit základní a střední školy s výukou francouzského jazyka.  Soutěž probíhala od 16. ledna 2009 do 16. února 2009. Žáci základních i studenti středních škol měli za úkol namalovat obrázek za využití alespoň 3 « slov frankofonie pro rok 2009 » - « ailleurs, capteur, clair de Terre, clic, compatible, désirer, génome, pérenne, transformer, vision ». Studenti středních škol měli nadto za úkol zodpovědět on-line otázky kvizu. Soutěže se úspěšně zúčastnilo 11 základních škol (75 žáků)  a 41 středních škol (128 studentů). Ceny obdrželi autoři 15 nejlepších prací ze základních a 15 nejlepších prací ze středních škol v soutěži „Frankofonie“ a autoři 3 nejlepších prací ze soutěže „Gallica“.

 Les Journées de la Francophonie en République tchèque, 2009

La République tchèque a été accueillie au sein de la Francophonie à Moncton, au Canada, en 1999, à titre d’observateur. Le développement de la coopération de la République tchèque avec les pays francophones depuis est encourageant, la multiplication de liens entre les pays membres - culturels, politiques, mais aussi économiques - fait preuve d’un dynamisme exceptionnel et d’une spécificité qui la rend unique.

En 2008-2009, la République tchèque a, de surcroît, l’occasion de coopérer très étroitement avec la France, noyau de la Francophonie dans le monde. En effet, Prague a pris la relève de Paris au mois de janvier à la Présidence du Conseil.

D´après une récente évaluation, la République tchèque est le pays d´Europe centrale dans lequel attractivité du français est la plus forte. Le français est dans une phase ascendante. Le partenariat de l’OIF est de première importance pour son développement.

Pour marquer ce dixième anniversaire du statut d´observateur de la République tchèque au sein de la Francophonie, le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l’Institut français de Prague et les Ambassades des pays francophones représentés en République tchèque, ont décidé d’élargir la participation à la septième édition du concours annuel de la Francophonie en République tchèque. Ensemble avec les écoles secondaires, les écoles primaires ont été invitées à participer. Une brochure résumant les filières francophones au niveau universitaire a été publiée.

Les vainqueurs des épreuves de la « Francophonie », ensemble avec les vainqueurs du concours universitaire en langue et littérature françaises « Gallica », ont recu, à la réception solennelle le 23 mars 2009, au Palais Cernin, Ministère des Affaires étrangères, en présence du ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Karel Schwarzenberg, du premier vice-ministre de l´Education, de la Jeunesse et des Sports, Eva Bartoňova, et l´Ambassadeur de la République tchèque en France Pavel Fischer et l´Ambassadeur de France en République tchèque, Charles Fries, les prix et les diplômes.

Les prix ont été offerts par le Ministère des Affaires étrangères, Ministère de l´Education, de la Jeunesse et des Sports et l´Ambassade de France à Prague, avec un soutien très généreux de la Délégation Wallonie-Bruxelles et de l´Ambassade de la Tunisie et la gentille aide des Ambassade de la Suisse et du Luxembourg en République tchèque. Merci encore à tous les participants!

*******************************

Le festival culturel des Journées de la Francophonie en République tchèque en 2009 s´est déroulé dans la période du 20 au 23 mars 2009, le thème central a été  « Le foyer ».

Le Concours de la Francophonie en République tchèque, 2009

Les écoles primaires et secondaires où le français est enseigné étaient invitées à participer. Le concours a été ouvert du 16 janvier 2009 au 16 février 2009. Les élèves des écoles primaires et secondaires étaient invités à faire un dessin inspiré par au moins 3 «mots-clés de la Francophonie 2009» - « ailleurs, capteur, clair de Terre, clic, compatible, désirer, génome, pérenne, transformer, vision ». Les étudiants des écoles secondaires étaient invités, en même temps,à répondre, en ligne, au quiz. Avec succès, 11 écoles primaires (75 élèves) et 41 écoles secondaires (128 étudiants) ont participé. Les prix ont été obtenus décernés aux ; par les auteurs des 15 meilleures oeuvres des écoles primaires et les auteurs des 15 meilleures oeuvres des  écoles secondaires du concours «Francophonie» et les auteurs des 3 meilleurs travaux universitaires du concours «Gallica».


přílohy

Quizz s odpověďmi 2009 98 kB doc (Word dokument) 23.2.2009

francophoniebrozuraversiondefinitive 2 MB pdf (Acrobat dokument) 27.2.2009

Seznam výherců Frankofonie 12 MB xls (Excel tabulka) 24.3.2009

Seznam_vyhercu_Gallica 23 kB doc (Word dokument) 24.3.2009

galerie

Documentation-photo

.