english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matrika

Matriční událostí se rozumí narození, uzavření sňatku a úmrtí. Matriční události, ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do tzv. zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zvláštní matrika následně vystaví český matriční doklad (rodný list, oddací list či úmrtní list).
 

Žádost o zapsání matriční události lze podat na příslušném úřadě v České republice nebo prostřednictvím konzulárního oddělení našeho velvyslanectví. Informace k řešení těchto událostí naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra zde► nebo Portálu veřejné správy zde►.