english  česky 

rozšířené vyhledávání

Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR vyřizuje krajský úřad příslušný podle místa posledního trvalého bydliště v ČR. Pokud osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, vydává osvědčení o státním občanství České republiky Úřad městské části Praha 1. O osvědčení je možné rovněž požádat prostřednictvím konzulárního oddělení našeho velvyslanectví.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě mladší 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce.

Žádost se podává osobně. Za účelem podání žádosti je zapotřebí si sjednat schůzku e-mailem na: hague.consulate@mzv.gov.cz

 

K řádně vyplněnému dotazníku ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR je třeba předložit:

- originál českého rodného listu, příp. řádně ověřený cizozemský rodný list s úředním překladem do českého jazyka (originál nizozemského rodného listu opatřený tzv. vícejazyčným standardním formulářem),

- originál českého oddacího listu, příp. cizozemský oddací list řádně ověřený s úředním s překladem do českého jazyka (originál nizozemského oddacího listu opatřený tzv. vícejazyčným standardním formulářem),

- rozvodový rozsudek s úředním překladem do českého jazyka a osvědčení podle Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 , v případě, že je žadatel rozvedený v Nizozemsku,

- platný průkaz totožnosti (cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR),

- neplatné osvědčení o státním občanství ČR,

- doklady, které prokazují státní občanství ČR rodičů.

 

Podání žádosti o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR podléhá správnímu poplatku.  Správní poplatek se hradí v hotovosti či platební kartou při podání žádosti. Aktuální výši poplatku (vydání osvědčení o státním občanství ČR) naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole Konzulární informace - Konzulární poplatky.