english  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky

Výše konzulárních poplatků je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Konzulární poplatky mohou být na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Haagu hrazeny v hotovosti v EUR či elektronickou platební kartou.

Konzulární poplatky placené elektronickou platební kartou jsou vyměřovány a vybírány v CZK. Platby se přepočítají na měnu držitele platební karty dle podmínek a případných poplatků banky, která kartu vydala.

Akceptovány jsou tyto platební karty: Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V Pay, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay.


 

Platný sazebník vybraných konzulárních poplatků    
Ověření podpisu nebo za uznání podpisu za vlastní (za každý podpis) 250 CZK 10 EUR
Ověření shody kopie s originálem (za každou stranu) 300 CZK 12 EUR
Ověření shody kopie s originálem pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně (za každou stranu) 150 CZK   6 EUR
Vydání apostily na český doklad 300 CZK 12 EUR

Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu

Vydání vícejazyčného standardního formuláře

300 CZK

100 CZK

 12 EUR

    4 EUR

Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně 200 CZK 8 EUR
Vydání osvědčení o státním občanství České republiky 300 CZK 12 EUR
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 500 CZK 20 EUR
Vydání cestovního pasu občanům od 15 let 1200 CZK 49 EUR
Vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let 400 CZK 16 EUR
Vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) 400 CZK 16 EUR
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 300 CZK 12 EUR
Žádost o poskytnutí údajů z Agendového informačního systému evidence obyvatel (za každou i započatou stránku) 150 CZK 6 EUR
Czech POINT:  přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 200 CZK 8 EUR
Czech POINT: provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické nebo do listinné podoby (za každou i započatou stránku konvertované listiny) 100 CZK 4 EUR
Czech POINT: vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy - za první stránku / za každou další i započatou stánku 300 CZK / 150 CZK 12 EUR  / 6 EUR