česky 

rozšířené vyhledávání

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení

Seznam platných smluv o sociálním zabezpečení, které má Česká republika uzavřeny s jinými státy, odkazy na jejich texty.
 

Přehled dvoustranných smluv na webu MPSV. V tabulce jsou pod aktivními odkazy k nahlédnutí a stažení texty smluv: https://www.cssz.cz/web/cz/prehled-smluv-uzavrenych-cr

Podrobnější informace k jednotlivým smlouvám na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/smlouvy-uzavrene-cr/

 

Tiskopisy

www.cssz.cz/cz/tiskopisy/mezinarodni-smlouvy/

  • Žádost o důchod

  • Žádost o vyslání

  • Potvrzení o žití

  • Žádost o dávky nemocenského pojištění

BREXIT

Informace k Brexitu z oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti a odpovědi na nejčastější dotazy. více ►