česky 

rozšířené vyhledávání

Podnikání

Průzkum ČŠBH - témata: Podnikání, české firmy v zahraničí, celní problematika

Odpovědi na dotazy připraveny Ministerstvem průmyslu a obchodu. více ►

Podpora podnikání

Důležité informace pro podnikatele z oblasti živnostenského podnikání, regulace podnikání a snižování administrativní zátěže, uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání. více ►

Problematika zahraničního obchodu

Informace o agendách spadajících do sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. více ►

Spotřebitelská problematika

Otázky týkající se oblasti bezpečnosti výrobků a služeb, ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů, zajištění dozoru nad trhem. Role spotřebitelského ombudsmana. Kontakty pro spotřebitele. více ►

Problematika dotací

Podpora podnikání a příliv investic jsou klíčové pro udržitelný růst české ekonomiky a tvorbu nových pracovních míst. Z pohledu podnikatelské podpory je důležité především efektivní čerpání evropských dotací. K podpoře sektoru malého a středního… více ►