česky 

rozšířené vyhledávání

Užitečné příručky pro migrující osoby - (včetně jak postupovat při návratu do ČR)

Informační materiály a průvodci. Kontakty na české i zahraniční instituce. Často kladené otázky, tiskopisy a kontakty. Odkazy na webové stránky Evropské komise, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a České správy sociálního zabezpečení.
 

V zemích EU platí společná pravidla, vytvořená s cílem chránit práva občanů v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu či výkonu práce v ostatních zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Evropské předpisy o koordinaci sociálního zabezpečení nenahrazují vnitrostátní systémy, pouze určují, který systém kterého státu je pro konkrétního člověka příslušný. Členské země samy rozhodují, kdo bude podle jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek.

Příručky a průvodci pro občany:

 1. Průvodce sociálním zabezpečením (Social Security Guide) - „Vaše práva v jednotlivých zemích.“ (2018)  Další jazykové verze (en, de, fr)

  Přehledné pravidelně aktualizované informace o tom, zda máte v konkrétní zemi EU nárok na dávky, v jakém rozsahu a jak postupovat při podání žádosti

 2.  Příručka pro migrující osoby - „Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod.“  (2014)

  Komplexní přehled povinností, které musí migrující osoba splnit ve vztahu k českým institucím, a to jak při odchodu do zahraničí, tak při návratu do ČR.

 3. Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení (2010)

Účelem tohoto průvodce je poskytnout snadno srozumitelné obecně platné informace o právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení v situacích týkajících se dvou či více států.

Tiskopisy

Formuláře pro dávky důchodového a nemocenského pojištění a formuláře potvrzení o žití.

Kontakty na české a zahraniční instituce

Česká správa sociálního zabezpečení a její regionální pracoviště

Styčná místa, instituce, na které se můžete obrátit

Podrobnější či informace pro občany i odbornou veřejnost:

Informační portál Evropské komise

 • informace o právech v oblasti poskytování zdravotní péče, dávkách důchodového zabezpečení, dávkách v nemoci, v nezaměstnanosti, v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání a o rodinných dávkách

 • informace o Evropském průkazu zdravotního pojištění

 • informace o plánovaném ošetření v jiném evropském státě

 • odkazy na platnou legislativu

 • práce v jiné zemi EU

 • rozcestník pro oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování

Praktický průvodce pro migrující osoby (2013, Evropská komise)

Účelem tohoto průvodce je poskytnout použitelný pracovní nástroj, který bude pomáhat institucím, zaměstnavatelům a občanům na různých praktických a správních úrovních zapojených do provádění specifických ustanovení EU v rozhodování o tom, jaké právní předpisy kterého členského státu by se měly za daných okolností použít.

Průvodce je rozdělen do čtyř částí:

 • Část I se zabývá vysíláním pracovníků.

 • Část II se zabývá výkonem činnosti ve dvou nebo více členských státech.

 • Část III se zabývá určením bydliště.

 • Část IV se zabývá přechodnými ustanoveními.