česky 

rozšířené vyhledávání

Pojistné na zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní a sociální pojištění, podmínky dobrovolného důchodového pojištění.
 

Zdravotní pojištění

Informace pro plátce zdravotního pojištění: www.vzp.cz/platci/informace

Samoplátci - osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP): www.vzp.cz/platci/informace/obzp

FAQ: často kladené dotazy

www.vzp.cz/platci/nejcasteji-resite

Sociální pojištění

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:

  • nemocenské pojištění,

  • důchodové pojištění,

  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

  1. Sazby pojistného: www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/sazba-pojistneho.htm
  2. Podrobnější informace o pojistném na sociální zabezpečení: www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/
  3. Informace pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné): www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/

Dobrovolné důchodové pojištění

Současná právní úprava předpokládá, že v životě lidí vznikají i situace, které se mohou stát důvodem pro podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje důvody a podmínky, za kterých je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění, a rovněž stanovuje možnost zpětného přihlášení k  dobrovolnému důchodovému pojištění a zaplacení pojistného.

Podmínky účasti na dobrovolném důchodovém pojištění: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm