česky 

rozšířené vyhledávání

Rodinné dávky

Sociální kalkulačka Vám pomůže odhadnout, jestli máte nárok na nějakou dávku nebo příspěvek. Poskytne i další rady, jak řešit tíživou sociální situaci.

Za rodinné dávky jsou v České republice považovány nepojistné sociální dávky, které jsou upraveny zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Jedná se o:

  • Rodičovský příspěvek

  • Přídavek na dítě

  • Porodné

Základní podmínkou nároku na všechny výše uvedené dávky, je podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky. Trvalý pobyt je obvykle prokazován zápisem v dokladu totožnosti žadatele o dávku. Bydliště na území České republiky má osoba pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, připravuje se zde na budoucí povolání, popř. existují jiné významné důvody či skutečnosti, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí osoby s Českou republikou. Bydliště na území České republiky žadatel stvrzuje prohlášením.

Podmínka trvalého pobytu se nevyžaduje u občanů Evropské unie, jejichž práva na sociální zabezpečení upravují přímo použitelné předpisy Evropské unie. (V případě rodinných dávek se jedná o nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a jeho prováděcí předpis č. 987/2009). Tyto předpisy určí, který členský stát je příslušný pro výplatu daných dávek v situacích, kdy je jeden z rodičů ekonomicky aktivní v jiném členském státě, popř. má v jiném členském státě své bydliště. Viz sekce koordinace sociálního zabezpečení. 

Základní informace o výše uvedených dávkách, včetně formulářů žádostí a kontaktních údajů poboček Úřadu práce ČR, který výše uvedené dávky administruje, jsou k dispozici na Portálu MPSV, v sekci sociální tematika:

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Pro orientační výpočet výše dávky Vám pomůže sociální kalkulačka:

http://portal.mpsv.cz/soc/poradce