česky 

rozšířené vyhledávání

Dávky v nezaměstnanosti

Podmínky pro nárok na dávky, podpora v nezaměstnanosti, formuláře, rekvalifikace, kontakty
 

V jaké situaci mohu žádat?

O podporu v nezaměstnanosti a pomoc při hledání zaměstnání mohou žádat čeští občané a občané členských zemí EU, jejichž poslední výdělečná činnost se uskutečňovala v České republice a kteří mají bydliště v České republice a ztratili nebo hledají práci.

Nezaměstnaní, kteří se vracejí z práce v zahraničí, mohou žádat o dávky v nezaměstnanosti v České republice, pokud si zachovali v průběhu zaměstnání v zahraničí centrum zájmu v České republice. Registrace probíhá na kontaktním pracovišti Úřadu práce příslušném podle bydliště.  Kontaktním pracovištěm bude uchazečům o zaměstnání poskytnuta pomoc formou aktivního zprostředkování zaměstnání či poradenskou a informační činností v oblasti zaměstnanosti a zčásti i pracovněprávních vztahů.

https://www.uradprace.cz/

Jaké podmínky musím splňovat?

Pomoc při hledání práce

Uchazečem o zaměstnání se může stát občan členské země EU a jeho rodinný příslušník, který má bydliště v České republice, Uchazeč o zaměstnání musí s Úřadem práce spolupracovat při hledání práce. Musí docházet na sjednané schůzky, musí hlásit veškeré rozhodné skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání do 8 dnů, a to osobně nebo písemně. V případě, že odmítne nastoupit vhodné zaměstnání zprostředkované Úřadem práce bez vážných důvodů, může být vyřazen. Při zprostředkovávání zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Veškeré informace k podmínkám a nároku na podporu v nezaměstnanosti naleznete na níže uvedených odkazech.

https://www.uradprace.cz/web/cz/co-delat-pri-ztrate-zamestnani

Formuláře, které možná budu potřebovat

Rekvalifikace

Informace k rekvalifikaci naleznete na níže uvedeném odkazu.

Rekvalifikace uchazeče o zaměstnání

V případě problémů dotýkajících se vašich práv využijte asistenční služby EU.

Kontakty, které se mi mohou hodit

Úřad práce České republiky (Úřad práce ČR, generální ředitelství)

Dobrovského 1278/25

170 00 Praha 7

Česká republika

Tel: +420 950180111

posta@uradprace.cz
Call centrum:
Tel. +420 844844803

Seznam krajských a místních poboček ÚP: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 221921111

Datová schránka: sc9aavg

Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání: http://www.eu-dat.cz/