česky 

rozšířené vyhledávání

Nemoc, těhotenství, mateřství, otcovství

Nemocenské pojištění, koordinace nemocenských dávek ve vztahu k EU a ostatním smluvním státům
 

Nemocenské pojištění  (NP) v ČR

Nemocenské pojištění v ČR je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.  Účast na nemocenském pojištění je povinná pro zaměstnance,  pro osoby samostatně  výdělečně činné je dobrovolná. Z nemocenského pojištění zaměstnanců se vyplácejí následující dávky: nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a otcovská. Osoby samostatně výdělečně činné, pokud si platí nemocenské pojištění, mají nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a otcovskou.

Další informace k nemocenskému pojištění v ČR:

MPSV: nemocenské pojištění

ČSSZ: nemoc a mateřství

Evropská unie a Evropský hospodářský prostor

Poskytování  peněžitých dávek v nemoci a mateřství se řídí právními předpisy toho členského státu, ve kterém je osoba pojištěna. V praxi to znamená, že pokud bude dotyčná osoba pobývat v jiném členském státě Evropské unie (například jako vyslaný pracovník) a zůstane pojištěna v ČR, budou jí peněžité dávky v nemoci a mateřství poskytovány podle českých platných právních předpisů. Když se osoba rozhodne pracovat v jiném členském státě a v tomto státě bude i pojištěna, dostane peněžité dávky v nemoci a mateřství podle právních předpisů tohoto státu.

Informace ke koordinaci dávek v nemoci a mateřství

EK: dávky v mateřství

      dávky v nemoci

ČSSZ: informace

 

Smluvní státy

Státy, se kterými ČR uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení:  seznam bilaterálních smluv

Při poskytování peněžitých dávek v nemoci a mateřství  je třeba vycházet z konkrétní smlouvy, protože tato problematika je upravena v jednotlivých bilaterálních smlouvách rozdílně, v některých smlouvách tato oblast není upravena vůbec.

Další informace k mezinárodním smlouvám:

ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/mezinarodni-smlouvy

            http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/mezinarodni-smlouvy.htm