česky 

rozšířené vyhledávání

Právní/justiční problematika

Přebírání českých občanů vykonávajících nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině k výkonu trestu do ČR

V rámci Evropské unie probíhá předávání odsouzených osob na základě rámcového rozhodnutí Rady 2008/909 SVV, které bylo promítnuto v České republice do zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění… více ►

Přístup k bezplatné právní pomoci v přeshraničních sporech ve věcech civilních v EU

Žádosti o bezplatnou právní pomoc v přeshraničních sporech ve věcech civilních v rámci EU upravuje zákon č. 629/2004 Sb. Účelem tohoto zákona je podpořit poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech fyzickým osobám, které nemají dostatečné… více ►

Mezinárodní agenda v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR/Portál evropské e-Justice

Webové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR dále obsahují obecné informace k justiční spolupráci ve věcech civilních i trestních – přehledy mezinárodních smluv (dvou- i mnohostranných), předpisů EU, dále informace k agendě Evropského… více ►

Sociálně právní ochrana dětí - První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi

Informace Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD). více ►