english  azərbaycan dili / по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) upozorňuje na webových stránkách na blížící se konec prekluzivní lhůty pro přihlášení skutečných vlastníků k nemovitostem, u nichž není vlastník dostatečně identifikován. více ►

Územní obvody zastupitelských úřadů

Pro podání vízové nebo pobytové žádosti na místně příslušném zastupitelském úřadu jsou stanoveny níže uvedené územní obvody. více ►

Objednávání žadatelů o zaměstnanecké karty na Konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Baku

Po obnovení činnosti Konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Baku jsou vypsány termíny na registraci žadatelů o zaměstnanecké karty na Konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Baku. více ►

Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

Díky systému ETIAS bude možno provádět předběžné kontroly státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří cestují do Schengenského prostoru, a v nezbytném případě jim cestovní povolení odepřít. Systém napomůže posílení… více ►

Ekonomická migrace - programy a kvóty

Na podporu zaměstnávání zahraničních pracovníků realizuje ČR programy cílené ekonomické migrace. Gestorem všech programů cílené ekonomické migrace je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách lze nalézt bližší informace o… více ►

Pravidla návratu do ČR - od 9.4.2022 zrušena

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v ČR a ve světě a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí.… více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

thumb_visa_02

Od 2. srpna 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců (dále jen "ZPC") k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Povinnost absolvování adaptačně-integračního kurzu pro cizince v České republice

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Dlouhodobé vízum v případě vypršení platnosti oprávnění k pobytu (dlouhodobého víza, dlouhodobého či trvalého pobytu) na území ČR

Velvyslanectví ČR v Baku může do cestovního dokladu cizince na jeho žádost vyznačit dlouhodobé vízum v případě, že mu vypršela platnost oprávnění k pobytu (dlouhodobého víza, dlouhodobého či trvalého pobytu) na území ČR a cizinec má přitom… více ►

Částečné obnovení vízové činnosti

thumb_visa_02

S účinností od 1. srpna 2020 bude na Velvyslanectví ČR v Baku částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. více ►

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Ázerbájdžánu a návratu do ČR

Ázerbájdžánská vláda v březnu 2020 vyhlásila v reakci na šíření infekce COVID-19 zvláštní karanténní režim, jehož platnost byla mezitím prodloužena přinejmenším do 1. července 2024. Občanům ČR, kteří se do Ázerbájdžánu rozhodnou vypravit,… více ►

Změny v procesu zpracování a vydávání schengenských víz od 2. února 2020

visa_schengen_logo

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela Vízového kodexu, který je právním základem pro vydávání schengenských víz. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Nová pravidla registrace žadatelů o zaměstnanecké karty

V souvislosti s Nařízením Vlády ČR č. 220/2019 Sb. ze dne 26.8.2019, kterým byla stanovena mj. i kvóta pro příjem žádostí o zaměstnanecké karty v Ázerbájdžánu, se zavádí nový objednávací systém pro osobní podání žádostí o zaměstnanecké karty.… více ►

Zavedení kvót na zaměstnanecké karty a dlouhodobá podnikatelská víza od 1. září 2019

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Změny ve vízové proceduře od 31.7.2019

V souvislosti se změnami příslušných zákonů podáváme přehled změn, jež se přímo dotknou žadatelů o víza. Novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve… více ►

Systém objednávání žadatelů o dlouhodobá víza a pobytová oprávnění na ZÚ Baku (S VÝJIMKOU ZAMĚSTNANECKÝCH KARET)

Termín pro příjem žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt (S VÝJIMKOU ZAMĚSTNANECKÝCH KARET – VIZ NÍŽE) je nutné si předem sjednat, a to výlučně zasláním e-mailu v ruském, anglickém či českém jazyce na emailovou adresu visa.baku@mzv.gov.cz. více ►

Vízum do Ázerbájdžánu i elektronicky

thumb

Od ledna 2017 je možné o vízum do Ázerbájdžánské republiky požádat elektronickou cestou a to na webu https://evisa.gov.az/. Jedná se o systém ASAN Visa - zjednodušený vízový proces pro vybrané země, mezi které patří i Česká republika. více ►