english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

VOLBY

Volba prezidenta republiky - Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly

varovani_upozorneni

Informujeme, že u Ministerstva vnitra České republiky bylo dne 9. ledna 2023 učiněno osobní prohlášení pana Josefa Středuly o vzdání se kandiatury ve volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023. více ►

Voličský průkaz - připomenutí

info_1

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte volit mimo své bydliště (např. v ČR), můžete požádat o vydání voličského průkazu. více ►

O Z N Á M E N Í o době a místě konání volby prezidenta republiky

atencao_1

O Z N Á M E N Í o době a místě konání volby prezidenta republiky více ►

Volba prezidenta republiky - zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ

info_1

Vzhledem k tomu, že zápis do zvláštního seznamu voličů je zásadní podmínkou pro účast voličů - občanů ČR trvale nebo dlouhodobě žijících v zahraničí na volbě prezidenta republiky, konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 s případným druhým kolem ve… více ►

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky - konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu a lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu

volby

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky - konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu a lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu více ►

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - září 2022

volby_2013

Informace: konec lhůty pro předání/doručení žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů. více ►

Volba prezidenta republiky 2023 - informace MV ČR

volby

Níže odkaz na informace poskytované Ministerstvem vnitra ČR ve věci "Volba prezidenta republiky 2023". více ►

Volba prezidenta v roce 2023

volby

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo volby by proběhlo v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023. více ►

Volby do Senátu Parlamentu ČR – září 2022

volby_2

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44), pod číslem 81/2022 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. více ►

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2021.

volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

volby

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky. více ►

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky. více ►

Voličský průkaz

Informace o možnostech volit s voličským průkazem ve volbách do zastupitelstev krajů, volbách do Senátu, volbách do Poslanecké sněmovny, volbách do Evropského parlamentu a volbě prezidenta. více ►