english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

krátkodobá víza

Informace k " Schengenskému informačnímu systému"

Novela vízového kodexu

justice_2

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. Budou rovněž aktualizovány v příslušných článcích. více ►

Vybrané informace v souvislosti s novelou vízového kodexu

justice_1

Níže jsou uvedeny vybrané informace. V případě dalších informací je nutné konzultovat přímo novelu vízového kodexu. více ►

Dokumenty a formuláře

Níže jsou přiložené formuláře s výpisem požadovaných dokumentů, formuláře žádosti o vízum, formuláře žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza (odvolání), žádost o zrušení víza. více ►

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

vlajka_evropske_unie

Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník? více ►

Neudělení víza

thumb_visa_02

V případě neudělení (a zrušení nebo zneplatnění) schengenského (krátkodobého) víza žadatel obdrží formulář, ve kterém je uveden důvod a možnost dalšího postupu – např. podání nové žádosti nebo podání žádosti o nové posouzení důvodů… více ►

Žádost o krátkodobé vízum - Jak si objednat schůzku

V rámci krátkodobých víz jsou cizí státní příslušníci oprávněni vstoupit a pobývat na území České republiky po dobu (maximálně) 90 dní. Krátkodobé vízum platí pro: jednorázový vstup za účelem krátkodobého pobytu, nebo pro vícerázový vstup za… více ►