english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 

č.j.  1235-9/2023-MZV/ANKAKO (VÝZVA K UPLATNĚNÍ PRÁVA VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ),

KARAYILAN GUNES AYSEGUL, nar. 15.07.1999, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-20090-21/ZM-2023 (PDF, 186 KB)

Vyvěšeno dne: 09.04.2024

Svěšeno dne:   25.04.2024

 

č.j.  1184-4/2024-MZV/ANKAKO (INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA),

GUNYUZLU RAMAZAN, nar. 09.09.1998, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-1869-5/DV-2024 (PDF, 137 KB)

Vyvěšeno dne: 09.04.2024

Svěšeno dne:   25.04.2024

 

č.j.  1197-4/2024-MZV/ANKAKO (INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA),

DOGANAY BUSRA, nar. 05.09.2000, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-1941-6/DV-2024 (PDF, 155 KB)

Vyvěšeno dne: 09.04.2024

Svěšeno dne:   25.04.2024

 

(PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ),

FETTAHOĞLU SÜLEYMAN MURAT, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

Fettahoğlu Süleyman Murat (PDF, 804 KB)

Vyvěšeno dne: 09.04.2024

Svěšeno dne:   23.04.2024

 

(PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ),

EFE SIRMA, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

EFE SIRMA (PDF, 790 KB)

Vyvěšeno dne: 09.04.2024

Svěšeno dne:   23.04.2024

 

(VÝZVA K ZAPLACENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU),

GÖKTÜRK YUNUS, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

Göktürk Yunus (PDF, 308 KB)

Vyvěšeno dne: 09.04.2024

Svěšeno dne:   23.04.2024

 

č.j.  2199-3/2023-MZV/ANKAKO (VÝZVA K UPLATNĚNÍ PRÁVA VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ),

OZCAN ALAATTIN, nar. 13.03.1988, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-87454-12/ZM-2023 (PDF, 138 KB)

Vyvěšeno dne: 22.03.2024

Svěšeno dne:   11.04.2024

 

č.j.  1946-7/2023-MZV/ANKAKO (ROZHODNUTÍ),

ETEMADI MOHAMMAD ASEF, nar. 16.12.1986, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-45865-11/DP-2023 (PDF, 211 KB)

Vyvěšeno dne: 22.03.2024

Svěšeno dne:   11.04.2024

 

č.j.  2000-3/2023-MZV/ANKAKO (INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA),

KOTIL ATALAY GUZIDE MIRAY, nar. 17.03.1998, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-11078-5/DV-2023 (PDF, 318 KB)

Vyvěšeno dne: 22.03.2024

Svěšeno dne:   11.04.2024

 

č.j.  2298-3/2023-MZV/ANKAKO (INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA),

AGIRBAS SONGUL, nar. 01.08.2002, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-361-7/DV-2024 (PDF, 215 KB)

Vyvěšeno dne: 22.03.2024

Svěšeno dne:   11.04.2024

 

č.j.  1220-3/2024-MZV/ANKAKO (INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA),

ULUDAG ALI, nar. 11.11.2001, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-01861-8/DV-2024 (PDF, 154 KB)

Vyvěšeno dne: 22.03.2024

Svěšeno dne:   11.04.2024

 

č.j.  1694-5/2023-MZV/ANKAKO (ROZHODNUTÍ),

SAYAN FUAT, nar. 29.07.1984, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-56509-14/ZM-2023 (PDF, 375 KB)

Vyvěšeno dne: 22.03.2024

Svěšeno dne:   11.04.2024

 

č.j.  1185-3/2024-MZV/ANKAKO (INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA),

KAMSIZER HUSEYIN, nar. 16.03.2002, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-1871-6/DV-2024 (PDF, 137 KB)

Vyvěšeno dne: 22.03.2024

Svěšeno dne:   11.04.2024

 

č.j.  2297-3/2023-MZV/ANKAKO (INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA),

UGUR YUSUF, nar. 04.09.1999, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

OAM-364-8/DV-2024 (PDF, 214 KB)

Vyvěšeno dne: 22.03.2024

Svěšeno dne:   11.04.2024

 

(PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ),

SAVURKAN SINAN, st. přísl. TUR

odkaz na písemnost:

Savurkan Sinan (PDF, 779 KB)

Vyvěšeno dne: 20.03.2024

Svěšeno dne:   09.04.2024