english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

Ověřování a překlady

Překladatelé

Zastupitelský úřad České republiky v Ankaře nevyhotovuje překlady mezi jazykem českým a tureckým ani mezi českým a anglickým. více ►

Vyšší ověření dokumentů

Pro uznání české úřední listiny na území Turecka či turecké úřední listiny na území České republiky je zapotřebí příslušnou listinu výše ověřit tzv. apostilou. Apostilou opatřují dokmumenty úřady té země, ve které byl dokument vydán.… více ►