english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové oddělení - informace

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu delším než 90 dnů

info_1

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu delším než 90 dnů více ►

Informace ke zdravotnímu pojištění u Pojišťovny VZP, a.s.

atencao_1

S novelizací zákona o pobytu cizinců s účinností ode dne 2. 8. 2021 se změnily podmínky dokládání pojištění a v zákoně byla nově zakotvena povinnost dokládat komplexní zdravotní pojištění uzavřené u Pojišťovny VZP, a.s. (PVZP). Na těchto… více ►

Správní poplatky

investice_ceska_koruna

Informace o správních poplatcích a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání v rámci zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře. více ►

Registrace k podávání žádostí o zaměstnanecké karty

pisemne_testy

Konzultujte odkaz: více ►

Podávání podnětů a stížností

Osoby, které se cítí být dotčeny jednáním zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí (MZV) či úředním postupem konzulárního oddělení zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře jsou oprávněny podat stížnost. více ►

Adaptačně-integrační kurzy

justice_1

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Výslech žadatele

Základní informace o výslechu se žadatelem v rámci dlouhodobého/trvalého pobytu či zaměstnanecké/modré karty. více ►

Pohovor se žadatelem

Základní informace o pohovoru se žadatelem. více ►

Informace o kapacitě a kvótách a termíny příjmů žádostí pro vybrané pobytové tituly

Konzultujte odkaz: více ►

Přenos víza do nového pasu

V případě, že jste držitelem platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a končí Vám platnost cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili či Vám byl ukraden, můžete si na zastupitelském úřadu ČR požádat o tzv… více ►

Objednávání na podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt

Konzultujte odkaz: více ►

Neplatnost cestovního dokladu

V souladu s § 116, písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, cestovní doklad, tj. i cestovní pas cizince, je neplatný, pokud fotografie v dokladu, tj. i v cestovním pasu cizince,… více ►

Jednací jazyk a tlumočení

Dle § 16 odst. 1 SŘ se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v… více ►

Povinnost předkládat doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

Informace o povinnosti předkládat doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty. více ►

Vízové centrum

Ve vízových centrech pro Českou republiku v rámci Turecké republiky je možné podávat žádosti pouze o krátkodobá víza do 90 dnů (schengenská víza). Žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu se podávají pouze na… více ►

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu více ►