english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřovací úkony pro veřejnost

Ověřování podpisů, kopií, překladů, úředních razítek a podpisů na velvyslanectví.

Velvyslanectví na žádost občana provede ověření dokumentu, konkrétně se jedná o tyto typy ověřovacích úkonů:

 

1 ) ověření podpisu

2 ) ověření kopie

3 ) ověření překladu

4 ) ověření japonských úředních razítek a podpisů

 

1 ) ověření podpisu (legalizace)

Občan přinese listinu na velvyslanectví, kde ji před pracovníkem velvyslanectví podepíše. Přinese-li již podepsanou listinu, prohlásí před pracovníkem velvyslanectví tento podpis za vlastní. Svou totožnost musí žadatel doložit předložením platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Ověření podpisu lze provádět pouze za osobní přítomnosti dotyčné osoby.

Velvyslanectví neprovede ověření podpisu na nevyplněné listině. Podobně lze provést ověření podpisu pouze na listinách, jejichž jazyku pracovník velvyslanectví rozumí. V současnosti se jedná o jazyk český, slovenský, japonský, anglický.

2 ) ověření kopie (vidimace)

Občan přinese originál listiny a příslušný počet kopií, které požaduje ověřit. Nelze však ověřovat kopie úředních průkazů, šeků, losů, cenných papírů, rysů nebo technických kreseb apod.

3 ) ověření překladu

Překlad si občan vyhotoví sám, případně si jej nechá vyhotovit od překladatele nebo překladatelské firmy. Takto vyhotovený překlad předloží na velvyslanectví, kde je na překlad za poplatek připojena ověřovací doložka. Ověření překladu obvykle trvá jeden týden. Podmínkou ověření je naprostá věrnost originálu s překladem. Nejste-li si jisti, svěřte překlad raději profesionálnímu překladateli do a z českého jazyka.

4 ) ověření japonských úředních razítek a podpisů (vyšší ověření ZÚ = superlegalizace)

Jelikož jsou ČR i Japonsko signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin sjednanou v Haagu dne 5. 10. 1961, veřejné listiny jsou ověřovány apostilou. Není je tedy třeba dále ověřovat na velvyslanectví. Některé listiny však japonská strana apostilou ověřit nemůže. Typicky se jedná o dokumenty vydávané univerzitami, jejichž ověření může občan potřebovat za účelem nostrifikace v ČR. V takovém případě listiny nechá ověřit vyšším ověřením na Ministerstvu zahraničních věcí Japonska (postup stejný jako v případě apostily) a takto ověřený doklad předloží k ověření na velvyslanectví.

 

Poplatky jsou stanoveny zákonným předpisem v Kč a jejich výše v JPY se měsíčně přepočítává dle platného kurzu. Aktuální výši poplatků v JPY naleznete v záložce "Vízové a konzulární poplatky".