english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování - Japonsko

(Archivní článek, platnost skončena 30.04.2023 / 13:50.)

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 uvádíme základní informace o možnostech cestování a pobytu z/do Japonska.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, je Japonsko zařazeno na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, (avšak mezi země nesplňující podmínky reciprocity).

Český občan, který pobýval pouze v Japonsku a vrací se domů, do ČR, nemusí předkládat test PCR, případně plnit karanténní opatření (pokud tedy nepociťuje příznaky počínajícího infekčního onemocnění; v tomto případě je nutno neprodleně kontaktovat (svého) lékaře).

Pokud však vstupující osoba pobývala déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v zemi v červené zóně vztahují se na ní příslušná zdravotnická opatření (vyplnit před cestou elektronický příjezdový formulář, který je nutno předložit při hraniční nebo pobytové kontrole, do pěti dnů absolvovat PCR test na vlastní náklady, který je nutno sdělit místně příslušné hygienické stanici).

Další aktuální informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Japonská vláda s účinností od 1. 9. 2020 uvolnila restriktivní opatření pro cizince mající v Japonsku legální dlouhodobý pobytový status. Uvolnění bylo umožněno mj. i podstatným navýšením testovacích kapacit na japonských letištích. Na základě nově přijatých opatření cizinci, kteří jsou držiteli trvalých a dlouhodobých pobytových oprávnění, tj. zaměstnanci, podnikatelé, studenti a jejich rodiny, mohou Japonsko opustit a opět se do země vrátit. Toto opatření zároveň umožňuje návrat těch rezidentů, kteří z Japonska vycestovali po 3. 4. 2020 do zemí, uvedených na seznamu zemí, z nichž Japonsko vstup do země zakazuje (mezi těmito zeměmi je uvedena rovněž Česká republika).

Osoby, jichž se tato opatření týkají, jsou povinni dokladovat tzv. re-entry permit k vstupu do země. Ten je osobám pobývajícím v Japonsku vydáván japonským imigračním úřadem (při odletu na letišti), osobám pobývajícím v zahraničí velvyslanectvím Japonska v příslušné zemi. Tyto osoby musí při vstupu na japonské území také předložit negativní test PCR ne starší 72 hodin před odletem, absolvovat další PCR test po příletu do Japonska a podrobit se dobrovolné 14 denní karanténě. Po tuto dobu pro ně platí zákaz používat k dopravě prostředky MHD, včetně vozidel taxislužby, a to pro cestu i do místa karantény. Více informací lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Japonska.

Vzhledem k výše uvedenému, doporučujeme ohledně případného cestování do Japonska vždy  před cestou možnosti návratu ověřit na Velvyslanectví Japonska v Praze. Jeho prostřednictvím je nezbytné si před cestou zajistit dokument : Letter of Confirmation of Submitting Necessary Documentation for Re-entry into Japan, který je nutno předložit při příletu do Japonska a dále formulář osvědčující absolvování negativního testu PCR, který nesmí být starší než 72 hodin před odletem do Japonska (uvedené dokumenty jsou ke stažení na stránkách Velvyslanectví Japonska v Praze a Ministerstva zahraničních věcí Japonska).

Japonská vláda s účinností od 1. 10. 2020 přistoupila k dalšímu částečnému uvolnění restriktivních opatření k vstupu do země. Na základě nich by měl být umožněn krátkodobý vstup za účelem obchodním a dlouhodobý pobyt (nad 90 dnů) pro osoby zejména za účelem studia a z rodinných důvodů. Tyto osoby budou muset nejprve obdržet vízum na Velvyslanectví Japonska v Praze s tím, že zvoucí subjekt těchto osob jim bude garantovat splnění japonských karanténních opatření. Uvedená opatření se netýkají cestování za účelem turistiky. Více informací lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Japonska. K získání bližších podrobností k nově přijatým opatřením kontaktujte rovněž Velvyslanectví Japonska v Praze.

Nově přijatá opatření neřeší pozastavení platnosti dohod o bezvízovém styku. Tato restriktivní opatření zůstávají stále v platnosti až do odvolání.

Při tranzitu nelze opustit tranzitní prostor, což komplikuje především přesuny mezi mezinárodními tokijskými letišti Narita a Haneda či mezi terminály letiště Narita. Tzv. „shore pass“, jimiž japonská strana řeší obdobné případy, je vystavován na ad hoc bázi a nelze tudíž garantovat, že bude vždy vydán (jsou známy pozitivní i negativní případy). Případný tranzit přes Tokio je tedy nutno realizovat v rámci jednoho dne bez přejezdů mezi terminály či letišti.  

3. DOPRAVA:

V rámci nabízených možností komerčních letů lze využít např. lety se společnostmi KLM, Finnair a Qatar Airways. Letecká společnost Emirates požaduje po cestujících negativní test PCR ne starší 96 hodin před odletem.

4. OPATŘENÍ: 

Všechny osoby přijíždějící ze zahraničí musejí po příletu na 14 dní do karantény a nesmějí používat veřejnou dopravu. Ti, kteří navštívili v předchozích 14 dnech některou ze zemí uvedených na seznamu států se zákazem vstupu či přes ni tranzitovali, se musejí po příletu podrobit testu PCR (aktuální seznam je uveden na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Japonska).

V poslední době se denní počty pozitivně testovaných osob zvyšují, a to jak v hlavním městě Tokio, tak i v dalších městských aglomeracích - Osaka, Fukuoka, tak i např. na japonském osrově Hokkaidó. Japonská vláda  nadále vyzývá k zodpovědnému chování - dodržování vzájemných odstupů, nošení roušek, dezinfekci rukou.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Relevantní informace je možné nalézt např. i na následujících  webových stránkách: 

Ministerstva zahraničních věcí Japonska

Velvyslanectví Japonska v Praze

Úřadu japonského premiéra

Ministerstva spravedlnosti Japonska

Japonského imigračního úřadu