česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Stock.adobe.com

Registrace dlouhodobý pobyt za účelem modré karty

Registrace o pobytová oprávnění žadatelů o dlouhodobý pobyt za účelem modré karty a následné přijetí jejich žádostí probíhají dvěma možnými způsoby.
 

1. Registrace prostřednictvím e-mailu

Žadatel kontaktuje Velvyslanectví České republiky v Taškentu se žádostí o stanovení termínu prostřednictvím e-mailu  tashkent.consulate@mzv.gov.cz .  Do e-mailu je nutné uvést telefonní kontakt žadatele, dále je nutné přiložit sken datové stránky cestovního dokladu a sken pracovní smlouvy.

Velvyslanectví České republiky v Taškentu stanoví přednostní termín přijetí žádosti.

Bližší informace o daném pobytovém titulu můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx

2. Registrace prostřednictvím vládních programů

Jedná se o vládní programy "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" a "Program klíčový a vědecký personál", které vstoupily v platnost od 1.9.2019. V rámci těchto programů potenciální zaměstnavatelé (investoři, vysoké školy, výzkumné organizace, technologické společnosti, start-up organizace, nově zřízené organizace) splňující přílušné podmínky kontaktují Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, respektive CzechInvest, které schvalují zařazení jednotlivých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

Schválené žádosti o zařazení včetně kontaktních údajů žadatele jsou zasílány prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České republiky na Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Velvyslanectví České republiky v Taškentu samo zkontaktuje žadatele a stanoví žadateli přednostní termín přijetí žádosti v termínu 14 dnů.

Žadatel podává žádost o zaměstnaneckou kartu nebo žádost o modrou kartu nebo žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Tyto žádosti jsou ze strany Ministerstva vnitra České republiky vyřizovány přednostně (ve lhůtě 30 dnů). Rodinní příslušníci žadatele, který žádá o modrou kartu, mohou podat současně žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

Velvyslanectví ČR v Taškentu uplatňuje pro příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání kvóty, a to v souladu s  nařízením vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, které bylo aktualizováno nařízením vlády č. 321/2022 Sb. Bližší informace naleznete zde:
https://www.mzv.cz/tashkent/cz/ko/ekonomicka_migrace_programy_a_kvoty.html

V rámci 1 roku lze v projektu "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" a "Program klíčový a vědecký personál" podat maximálně 60 žádostí (platí pro zaměstnanecké karty). Uvedené kvóty jsou stanoveny vládním nařízením a jsou nepřekročitelné. Dodržování kvót kontroluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Pro žádosti o modrou kartu a pro žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance v projektu "Program klíčový a vědecký personál" a "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" roční kvóty stanoveny nejsou.

Velvyslanectví České republiky v Taškentu stanoví přednostní termín přijetí žádosti.

Bližší informace o daném pobytovém titulu můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx

Více o vládních programech můžete nalézt zde:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/