česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Registrace vládní projekty

Schválené žádosti o zařazení žadatele (včetně kontaktních údajů žadatele) jsou zasílány prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České republiky na Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Velvyslanectví České republiky v Taškentu samo zkontaktuje žadatele a stanoví žadateli přednostní termín přijetí žádosti.

1. Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Program klíčový a vědecký personál

Vládní programy na podporu ekonomické migrace vstoupily v platnost od 1.9.2019. V rámci těchto programů potenciální zaměstnavatelé (investoři, vysoké školy, výzkumné organizace, technologické společnosti, start-up organizace, nově zřízené organizace) splňující přílušné podmínky kontaktují Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, respektive CzechInvest, které schvalují zařazení jednotlivých žadatelů a jejich rodinných příslušníků.

Schválené žádosti o zařazení žadatele (včetně kontaktních údajů žadatele) jsou zasílány prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České republiky na Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Velvyslanectví České republiky v Taškentu samo zkontaktuje žadatele a stanoví žadateli přednostní termín přijetí žádosti v termínu 14 dnů.

Žadatel podává žádost o zaměstnaneckou kartu nebo žádost o modrou kartu nebo žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Tyto žádosti jsou ze strany Ministerstva vnitra České republiky vyřizovány přednostně (ve lhůtě 30 dnů). Rodinní příslušníci žadatelů mohou podat současně žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

Dle Nařízení vlády č. 220/2019 Sb., které s účinností od 1.9.2019 stanovuje kvóty na ekonomickou migraci do České republiky, byly pro Velvyslanectví České republiky v Taškentu stanoveny maximální počty žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání v projektu "Program klíčový a vědecký personál", které lze v rámci 1 roku podat (maximálně 4 žádosti / rok). Na Velvyslanectví České republiky v Taškentu lze podat maximálně 4 žádosti / rok  o dlouhodobé vízum za účelem podnikání v projektu "Program klíčový a vědecký personál". Uvedené kvóty jsou stanoveny vládním nařízením a jsou nepřekročitelné. Dodržování kvót kontroluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Dle aktualizovaného Nařízení vlády č. 220/2019 Sb. (ze dne 14.12.2020), které s účinností od 1.1.2021 stanovuje kvóty na ekonomickou migraci do České republiky, byly pro Velvyslanectví České republiky v Taškentu stanoveny maximální počty žádostí o zaměstnanecké karty v projektu "Program klíčový a vědecký personál" a "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec", které lze v rámci 1 roku podat (maximálně 60 žádostí/ rok). Na Velvyslanectví České republiky v Taškentu lze podat maximálně 60 žádostí / rok o zaměstnaneckou kartu v projektu "Program klíčový a vědecký personál" a "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec". Uvedené kvóty jsou stanoveny vládním nařízením a jsou nepřekročitelné. Dodržování kvót kontroluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Více o programech můžete nalézt zde:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/

2. Režim student

Dne 22.5.2017 byl vládou České republiky schválen Režim student - koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů. Gestorem režimu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Spoluzpracovatelem režimu je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Schválené žádosti o zařazení žadatele (včetně kontaktních údajů žadatele) jsou zasílány prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České republiky na Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Velvyslanectví České republiky v Taškentu samo zkontaktuje žadatele a stanoví žadateli přednostní termín přijetí žádosti v termínu 14 dnů.

Měsíční kvóta pro Velvyslanectví České republiky v Taškentu je 20 žadatelů / měsíc. Stanovená kvóta je maximálně přípustná. Dodržování kvót kontroluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Více o programu, včetně postupu pro zařazení žadatele do režimu, můžete nalézt zde:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rezim-student

REŽIM STUDENT - registrace na studentská víza bez telefonního objednávání

thumb

Velvyslanectví České republiky v Taškentu může přijmout 20 žadatelů/měsíc ve vládním programu Režim student (platí pro studenty z Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu). Na podání žádosti se není nutné registrovat prostřednictvím telefonního… více ►