česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Vecteezy.com

Registrace dlouhodobé vízum za účelem sportovním

Žádost o registraci na podání žádosti dlouhodobého víza za účelem sportovním lze podat prostřednictvím e-mailové schránky.

Žadatel zkontaktuje Velvyslanectví České republiky v Taškentu se žádostí o stanovení termínu prostřednictvím e-mailu tashkent.consulate@mzv.gov.cz  . Do e-mailu je nutné uvést telefonní kontakt žadatele, dále je nutné přiložit sken datové stránky cestovního dokladu a sken dokladu potvrzující účel pobytu na území České republiky.

Jako doklad potvrzující účel pobytu na území je třeba předložit hráčskou smlouvu, která je uzavřena se sportovním klubem. Tato smlouva musí být řádně registrovaná příslušným sportovním svazem (působícím v daném odvětví sportu) jako zastřešujícím orgánem. Hráčská smlouva musí být uzavřena s klubem, případně sportovním svazem, působícím v daném sportu na takové úrovni, aby bylo zřejmé, že žadatel bude na území České republiky vykonávat profesionální sportovní činnost, tedy sportovní činnost v rámci soutěže, která je příslušným sportovním svazem označena jako profesionální (jedná se zpravidla o nejvyšší, případně ještě druhou nejvyšší úroveň soutěže v daném sportovním odvětví).

Sportovci, jejichž výkon činnosti neodpovídá výše uvedeným podmínkám, avšak jsou za svou sportovní činnost sportovním klubem odměňováni, mohou svůj pobytový status řešit cestou zaměstnanecké karty. 

Pod účel pobytu sportovní nelze podřazovat trenérskou činnost či výkon činnosti sportovního fyzioterapeuta. Jelikož tyto osoby přímo sportovní činnost nevykonávají, nemohou žádat o dlouhodobé vízum za účelem sportovním. V těchto případech je třeba žádat o dlouhodobé vízum za účelem podnikání nebo o zaměstnaneckou kartu.

Žadateli bude neprodleně stanoven termín podání žádosti na Velvyslanectví.

Bližší informace o tomto pobytovém titulu můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d