česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Legalizace

Registrace k provedení legalizačního úkonu není potřeba. Velvyslanectví České republiky v Taškentu provádí legalizaci každou středu (14:00 - 16:00) na základě tzv. živé fronty.

Velvyslanectví České republiky v Taškentu může odmítnout ověření dokumentů v případě, když:
- vzniknou pochybnosti o pravosti dokumentu
- obsah dokumentu není důvěryhodný
- obsah listiny je v rozporu s veřejným pořádkem
- obsah listiny je v rozporu s právním řádem
- obsah listiny účelně obchází zákony
- obsah listiny je v rozporu s dobrými mravy

Ověření podpisu
Velvyslanectví České republiky v Taškentu ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz). Nelze ověřit pravost podpisu na nevyplněné listině nebo na listině, která neobsahuje žádný text.


Ověření kopie dokumentu
Žadatel musí předložit originál dokumentu, jehož kopie bude následně ověřena. Ověření kopie dokumentu může za žadatele zajistit zmocněná osoba (pro tyto účely není vyžadována plná moc). Tedy, žadatel nemusí být při ověření kopie dokumentu osobně přítomen.


Superlegalizace
Veřejné listiny vydané v Turkmenistánu musí být pro využití v České republice opatřeny vyšším ověřením – tzv. superlegalizací. Superlegalizaci může provést pouze Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Superlegalizaci provede Velvyslanectví České republiky v Taškentu až po vyšším ověření listiny ze strany Ministerstva zahraničních věcí Turkmenistánu. Superlegalizaci může za žadatele zajistit zmocněná osoba (pro tyto účely není vyžadována plná moc). Tedy, žadatel nemusí být při superlegalizaci osobně přítomen.


Ověření správnosti překladu
Velvyslanectví České republiky v Taškentu neprovádí překlady dokumentů. Velvyslanectví České republiky v Taškentu provádí pouze ověření správnosti překladu dokumentu, jehož originál je vyhotoven v ruském nebo anglickém jazyce. Ověření správnosti překladu může za žadatele zajistit zmocněná osoba (pro tyto účely není vyžadována plná moc). Tedy, žadatel nemusí být při ověření správnosti překladu osobně přítomen. Ověření správnosti překladu dokumentů, jejichž originál je vyhotoven v uzbeckém nebo tádžickém jazyce, Velvyslanectví České republiky v Taškentu neprovádí. V případě, že jsou dokumenty vyhotoveny v uzbeckém nebo tádžickém jazyce, je nutné obrátit se na soudního tlumočníka. Překlady, které jsou vyhotovené soudním tlumočníkem a opatřené razítkem soudního tlumočníka, není nutné na Velvyslanectví České republiky v Taškentu dále ověřovat.

Seznam soudních tlumočníků pro překlady z/do ruštiny

Seznam soudních tlumočníků pro překlady z/do uzbečtiny

Seznam soudních tlumočníků pro překlady z/do tádžičtiny


Legalizační úkony podléhají zpoplatnění:
https://www.mzv.cz/tashkent/cz/ko/konzularni_poplatky/index.html