česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Registrace podnikání

Registrace o pobytová oprávnění podnikatelů a následné přijetí jejich žádostí probíhají dvěma možnými způsoby.

1. Registrace prostřednictvím e-mailu

Žadatel zkontaktuje Velvyslanectví České republiky v Taškentu se žádostí o stanovení termínu prostřednictvím e-mailu tashkent.consulate@mzv.gov.cz . Do e-mailu je nutné uvést telefonní kontakt žadatele, dále je nutné přiložit sken datové stránky cestovního dokladu a sken dokladu potvrzující účel pobytu na území České republiky.

Dokladem potvrzujícím účel pobytu na území České republiky je doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence, jako například živnostenský rejstřík nebo obchodní rejstřík.

Dle Nařízení vlády č. 220/2019 Sb., které s účinností od 1.9.2019 stanovuje kvóty na ekonomickou migraci do České republiky, byly pro Velvyslanectví České republiky v Taškentu stanoveny maximální počty žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání, které lze v rámci 1 roku podat (maximálně 12 žádostí / rok).

Ročně lze na Velvyslanectví České republiky v Taškentu podat maximálně 12 žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání. Uvedené kvóty jsou stanoveny vládním nařízením a jsou nepřekročitelné. Dodržování kvót kontroluje Velvyslanectví České republiky v Taškentu.

2. Registrace prostřednictvím vládního programu

Jedná se o vládní projekt "Program klíčový a vědecký personál", který vstoupil v platnost od 1.9.2019. V rámci tohoto programu potenciální zaměstnavatelé splňující přílušné podmínky kontaktují Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, respektive CzechInvest, které schvalují zařazení jednotlivých žadatelů.

Schválené žádosti o zařazení včetně kontaktních údajů žadatele jsou zasílány prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České republiky na Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Velvyslanectví České republiky v Taškentu samo zkontaktuje žadatele a stanoví žadateli přednostní termín přijetí žádosti v termínu 14 dnů.

Zájemce podává žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání. Tyto žádosti jsou ze strany Ministerstva vnitra České republiky vyřizovány přednostně (ve lhůtě 30 dnů). Rodinní příslušníci mohou podat současně žádost o pobytové oprávnění na území České republiky.

Dle Nařízení vlády č. 220/2019 Sb., které s účinností od 1.9.2019 stanovuje kvóty na ekonomickou migraci do České republiky (zaměstnanecké karty, dlouhodobá víza za účelem podnikání), byly pro Velvyslanectví České republiky v Taškentu stanoveny maximální počty žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání v projektu "Program klíčový a vědecký personál", které lze v rámci 1 roku podat (maximálně 4 žádosti / rok).

Ročně lze na Velvyslanectví České republiky v Taškentu podat maximálně 4 žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání v projektu "Program klíčový a vědecký personál". Uvedené kvóty jsou stanoveny vládním nařízením a jsou nepřekročitelné. Dodržování kvót kontroluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Více o vládním programu můžete nalézt zde:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/