česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství

Evidence obyvatel – AISEO (povinnosti občanů České republiky)

Agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO) je veden na základě zákonů č. 133/2000 Sb. a č. 365/2000 Sb. Státní občan České republiky má povinnost udržovat své údaje v souladu se skutečným stavem. Pro občany České republiky, kteří žijí… více ►

Nabývání státního občanství České republiky narozením

Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky. více ►

Osvědčení o státním občanství České republiky

Osvědčení o státním občanství České republiky je doklad, v němž je uveden údaj, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky. více ►

Prokazování státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 se státní občanství České republiky prokazuje níže uvedenými doklady (dle § 41 Zákona o státním občanství České republiky). více ►