česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ověřovací agenda

- ověření podpisu, shody kopie či opisu listiny s originálem nebo správnosti překladu listin sepsaných ve švédštině, angličtině či češtině;
- ověření podpisu na potvrzení o žití zasílané osobami pobírajícími z ČR důchodové dávky České správě sociálního zabezpečení.

Apostila

Česká republika přistoupila dne 16. března 1999 k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ("Haagská úmluva o ověřování" z roku 1961). více ►

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o volném pohybu veřejných listin v EU

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Ověření podpisu

Na našem velvyslanectví ve Stockholmu lze požádat kromě ověření shody kopie či opisu listiny s originálem nebo správnosti překladu také o ověření podpisu. více ►

Úřední překlady listin

Tato informace pojednává pouze o „úředních“ překladech listin, které jsou používány v úředním styku v řízeních, kdy je ze zákona vyžadován úřední překlad. Nehovoří se zde tedy o překladech obecně, které na komerční bázi nabízejí… více ►