česky  english 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství ČR

- obstarání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR;
- znovunabytí státního občanství ČR některými bývalými československými nebo českými státními občany;
- pozbytí českého občanství prohlášením.

Žádost o zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Informace pro občany, kteří nemají platný doklad o státním občanství ČR, např. pokud platnost cestovního pasu či občanského průkazu uplynula nebo dosud nikdy nebyl vystaven (např. u malých dětí). Informace se rovněž vztahuje na krajany… více ►

Nabývání občanství ČR prohlášením

Zákon o státním občanství č. 186/2013 Sb. přináší nové možnosti nabytí a nabytí českého státního občanství prohlášením. Jde o situace, které se mohou týkat bývalých občanů a krajanů, kteří žijí ve Švédsku. více ►

Pozbývání státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 nedochází nabytím cizího státního občanství k pozbytí českého občanství více ►