česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční agenda

- zápisy o narození, uzavření manželství;
- změna jména, resp. příjmení, k níž došlo ve Švédsku;
úmrtí českých občanů ve Švédsku;
- žádost o vydání některých českých dokumentů (vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o pobytu a stavu, duplikát matričního dokladu vydaného v ČR).

Registrace dítěte narozeného ve Švédsku

Informace o zápisu narození a vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství více ►

Žádost o duplikát matričního dokladu vydaného v ČR

V případě potřeby je možné požádat o duplikát matričního dokladu vystaveného v České republice více ►

Zápis manželství uzavřeného ve Švédsku

Informace o zápisu manželství a vystavení českého oddacího listu. více ►

Zápis rozvodu manželství

V případě, že došlo k rozvodu manželství v zahraničí, je třeba zapsat rozvod u matričního úřadu v ČR, u nějž proběhl sňatek. V případě, že sňatek proběhl v zahraničí, pak se rozvod zapisuje u Zvláštní matriky v Brně. více ►

Zápis úmrtí ve Švédsku

Úmrtí českých občanů ve Švédsku je třeba nahlásit do české matriky prostřednictvím našeho velvyslanectví; nebo přímo na matrice v České republice více ►