česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární úsek Velvyslanectví ČR ve Stockholmu

Žádáme zájemce o konzulární úkony, aby sledovali aktuální informace na internetových stránkách ZÚ Stockholm a před každou návštěvou konzulárního úseku ZÚ si telefonicky potvrdili termín návštěvy.
 

Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost: pondělí + středa 9:00 - 11:00 a úterý + čtvrtek 13:30 - 15:30.

Návštěvu je nezbytné sjednat e-mailem na adrese stockholm.consulate@mzv.gov.cz.

V případě problémů s e-mailovou komunikací volejte (mimo úřední hodiny) 08 44 04 212, 08 44 04 219.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou určené pro osobní schůzky za účelem úředního jednání. Telefonické dotazy, prosíme, směřujte mimo tyto úřední hodiny.
 

Stálá konzulární pohotovost pro nouzové případy občanů ČR tel. +46 703 255 156.

Upozorňujeme, že konzulární úsek je pro veřejnost uzavřen ve dnech státních svátků České republiky.
 

Konzulární poplatky

Výše správních poplatků je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Konzulární poplatky mohou být na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu uhrazeny v hotovosti či platební kartou.

V hotovosti mohou být konzulární poplatky hrazeny pouze ve švédských korunách (SEK), ale preferujeme platby kartou.

Konzulární poplatky placené elektronickou platební kartou jsou vyměřovány a vybírány v českých korunách (CZK). Platby se přepočítají na měnu držitele platební karty (SEK či ostatní) dle podmínek a případných poplatků banky, která kartu vydala.

Akceptovány jsou tyto platební karty: VISA, Maestro, Apple Pay, Diners Club, International, Union Pay, VPay, VISA Electron, Mastercard, Google Pay, Discover, JCB.

Ukončení podávání žádostí o oprávnění k pobytu na ZÚ Stockholm

Konzulární úsek ukončil v  únoru 2020 svoji působnost jako regionální vízové centrum a nepřijímá žádné žádosti o oprávnění k pobytu. Žadatelé s platným povolením k pobytu ze Švédska, Norska, Finska, Estonska a Islandu mohou nově podávat žádosti na Velvyslanectví ČR ve Varšavě.

Kontaktní informace pro konzulární úsek:

Adresa: Villagatan 21, 114 32 Stockholm
Tel.: +46 8 440 42 12, +46 8 440 42 19
Fax: +46 8 440 42 31
E-mail: stockholm.consulate@mzv.gov.cz