česky  english 

rozšířené vyhledávání

Základní informace pro vstup do ČR

Česká republika je členem EU a Schengenského prostoru.

Občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou cestovat do České republiky bez víza.

Občané třetích zemí s platným povolením k pobytu ve Švédsku nebo v členských státech EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska nepotřebují víza pro turistické nebo studijní cesty do České republiky a mohou tam bez víza pobývat po dobu maximálně 90 dnů. 
Ostatní občané třetích zemí potřebují víza a mohou se obrátit na regionální vízové centrum na velvyslanectví ČR v Drážďanech pro více informací. E-mailová adresa vízového centra je: visa_dresden@mzv.cz . Jednacím jazykem ve vízovém procesu je angličtina.

Na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu není možné od roku 2020 požádat o vízum. Tuto roli převzalo Velvyslanectví ČR v Drážďanech.

 

Pasy občanů EU/EHP, Švýcarska a pasy rodinných příslušníků občanů EU  musí být platné po celou dobu pobytu na území České republiky.
 
Ostatní pasy musí být platné po dobu nejméně 3 měsíců po ukončení pobytu na území České republiky.

 

Důležité odkazy:

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin

Informační publikace pro cizince v ČR