b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

Projekty České rozvojové agentury

Třidenní školení pro pracovníky Agentury pro bezpečnost potravin Bosny a Hercegoviny v České republice

thumb

V rámci realizace projektu "Zlepšení systému bezpečnosti potravin v Bosně a Hercegovině", který je financován vládou České republiky a jehož realizátorem je Státní veterinární ústav Praha, proběhlo v termínu 20-22. března 2023 v Praze školení… více ►

Začíná realizace projektu „Výstavba úpravny pitné vody Stjepan Polje, město Gračanica“

thumb

Podpisem Memoranda o porozumění mezi Českou rozvojovou agenturou, Fondem ochrany životního prostředí FBiH a městem Gračanica byly oficiálně zahájeny práce na projektu „Výstavba úpravny pitné vody Stjepan Polje, město Gračanica“. více ►

Čeští odborníci na řízení požárních rizik předávají zkušenosti bosenskohercegovským hasičům

thumb

Tento týden v rámci projektu Řízení požárních rizik probíhalo školení hasičů ze 4 BaH obcí: Konjic, Jablanica, Nevesinje a Bileća. Školení místních hasičů proběhlo úspěšně v online formátu navzdory stále přísným opatřením týkajicím se cestovních… více ►

Česká republika poskytla 5 mil. Kč na základní potřeby migrantům

Česká republika bude v následujících měsících poskytovat základní nepotravinové potřeby migrantům v pěti migračních centrech na území Bosny a Hercegoviny. více ►

Rozšíření vodovodu do místních částí Orahova a Gašnica (Gradiška) – 2020-2021, implementuje společnost ELKOT Brno s.r.o

thumb

Hodnota prostředků poskytnutých ze ZRS ČR je necelých 21.000.000 Kč (cca 1.500.000 KM). Projekt byl zahájen 19. srpna 2020 a termín pro dokončení veškerých prací je 19. květen 2021, ačkoliv dle současné dynamiky stavebních prací lze očekávat i… více ►

„Posílení práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině“ - Prezentace projektu a školení školitelů v rámci spolupráce SOS dětských vesniček v Bosně a Hercegovině a SOS vesniček v České republice

Projekt „Posílení práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině“ je podpořen programem rozvojové spolupráce České republiky. Projekt bude realizován v období 2019 až 2021 s cílem přispět ke zlepšení uplatňování práv dětí v… více ►

Česká republika pomůže s rozvojem systému horské služby v Bosně a Hercegovině

thumb

Horská služba České republiky bude v následujících dvou letech usilovat o posílení kapacit a rozvoj Horské služby v Bosně a Hercegovině. Většina území Bosny a Hercegoviny pokrývají hory a záchrana lidských životů v tomto náročném terénu je tak v… více ►

Výběrové řízení České rozvojové agentury – Projektový manažer pro projekt: EU4AGRI

Česká rozvojová agentura vyhlašuje veřejnou zakázku na služby s názvem Projektový manažer pro projekt delegované spolupráce „European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina:… více ►

Vyhlášena výzva Programu B2B na rok 2019

ceska_rozvojova_agentura

Česká rozvojová agentura vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B). Žádosti jsou přijímány od českých subjektů do 2. ledna 2019. více ►

Slavnostní otevření vzdělávacího a sběrného střediska v zemědělském družstvu Brka v Brčku

thumb

Dne 18. září 2019 velvyslanec J. Skalník slavnostně ukončil tříletý projekt České republiky „Zvýšení kvality a množství mléka v regionu Brčko“ ve výši 1,3 mil. KM. Slavnostního ceremoniálu a přestřihnutí pásky se zúčastnili členové… více ►

Vyhlášení veřejné zakázky - Přizpůsobení a úprava prostor centra Livanského sýru

Velvyslanectví ČR v Sarajevu si dovoluje informovat, že Česká rozvojová agentura vyhlásila zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Přizpůsobení a úprava prostor centra Livanského sýru – Bosna a… více ►

Jak v Bosně co nejlépe využít potenciál dřevní biomasy

thumb

Území Bosny a Hercegoviny pokrývají z více jak 50 % lesy. Lesnictví a dřevozpracovatelský průmysl jsou tak významnými pilíři národního hospodářství a to zejména v mimoměstských oblastech. více ►

Velvyslanec Jakub Skalník navštívil obec Gradačac

thumb

U příležitosti ukončení vzdělávací kampaně v rámci projektu „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačci“ velvyslanec Jakub Skalník společně se starostou Edisem Dervišagićem předal ocenění vítězům soutěže. více ►

Česko pomůže při rekonstrukci vyhořelé nemocnice v Bihaći

Dne 21.8.2013 navštívil velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině Tomáš Szunyog objekt kantonální nemocnice v Bihaći. Nemocnice, kterou nedávno postihl katastrofální požár, měla být beneficientem projektu zlepšení energetické efektivity, v jehož… více ►

Posílení energetické efektivity nemocnice v Bihaći

Ve dnech 20. a 21.5.2013 proběhla ve městě Bihać z iniciativy Programu OSN pro rozvoj (UNDP) a Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině série jednání ve věci možné realizace projektu "Zajištění energetické efektivnosti v kantonální nemocnici… více ►

Podpora chovu ovcí v Drvaru

Dne 20.5.2013 navštívil velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině Tomáš Szunyog jednu z ovčích farem v obci Drvar, která je realizátorem tzv. dodatečného rozvojového projektu, financovaného v hodnotě přes 250.000 Kč z nevyužitých prostředků České… více ►

Kampaň na podporu třídění recyklovatelného odpadu

Na přelomu března a dubna 2013 iniciovalo Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině jednání za účelem zefektivnění a podpory osvětových ekologických aktivit v rámci bilaterálního projektu české rozvojové spolupráce „Rozvoj odpadového… více ►

Česká rozvojová spolupráce a ženy

V pátek 19.3.2013 proběhlo slavnostní zakončení měsíce podpory žen v Bosně a Hercegovině, které proběhlo formou uspořádání veřejného trhu v centru Sarajeva. více ►

V Kiseljaku uvedena do provozu čistička odpadních vod

Dne 6.6.2011 byla v Kiseljaku (součást města Tuzla, jednoho z pěti největších bosenskohercegovských měst) slavnostně uvedena do provozu čistírna odpadních vod, jejíž stavba byla financována v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky… více ►