b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Tradice obchodních a ekonomických vazeb mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou sahá až do doby, kdy byly obě země součástí Rakousko-Uherska. Na tuto tradici mohou i v současnosti navázat české a bosenské podnikatelské subjekty. Pro bližší informace o bilaterálních ekonomických vztazích a možnostech spolupráce kontaktujte pracovníky ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině.

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Pro více informací ke službám poskytovaným ekonomickým úsekem ZÚ Sarajevo viz kapitolu Podmínky poskytování služeb podnikatelským subjektům.

 

Kontakty

Mgr. Aleš OTTMÁR Ph.D.
Vedoucí ekonomického úseku Zastupitelského úřadu České republiky v Bosně a Hercegovině
tel.: +387 33 587 055
fax: +387 33 587 060
e-mail: Ales.Ottmar@mzv.gov.cz

Bc. Ines Terza
Odborná spolupracovnice
tel.: +387 33 587 056
fax: +387 33 587 060
e-mail: commerce.sarajevo@mzv.gov.cz