b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

O velvyslanectví

Kontaktní údaje Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině

Adresa:

Franjevačka 13
71 000 Sarajevo
Bosna a Hercegovina


Pracovní doba velvyslanectví:

Velvyslanectví je otevřeno o pracovních dnech s výjimkou státních svátků České republiky. Ve dnech státních svátků Bosny a Hercegoviny (resp. Federace Bosny a Hercegoviny) může docházet k úpravě pracovní doby.

pondělí-čtvrtek 8:00-17:00
pátek 8:00-14:30


Upozorňujeme, že pro konzulární úsek platí odlišná pracovní doba konzulárního úseku.


Telefonické spojení na velvyslanectví (ústředna):

00387 33 587 050


Upozorňujeme, že konzulární informace po telefonu podáváme pouze od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 15:00 a v pátek od 13:00 do 14:30!


Telefonické spojení na pohotovostní konzulární službu:

00387 66 906 195
Upozorňujeme, že pohotovostní konzulární služba slouží pouze k řešení naléhavých konzulárních případů občanů ČR a EU, kteří se ocitli v nouzi (zranění, krádež, ztráta cestovního dokladu, apod.)!


Pokud si přejete kontaktovat jiné úseky velvyslanectví, prosíme volejte přes telefonní číslo ústředny 00387 33 587 050.

Poznámka k telefonování: Čísla jsou uvedená včetně mezinárodní předvolby Bosny a Hercegoviny (00387). Pokud tedy voláte z pevné telefonní linky na území Kantonu Sarajevo, nebo z bosenské pevné linky nacházející se mimo Kanton Sarajevo či z bosenského mobilního čísla, stačí vytočit sarajevskou předvolbu 033 a následně posledních šest čísel uvedeného telefonního čísla.


Faxové spojení velvyslanectví:

00387 33 587 060


E-mailová adresa velvyslanectví:

sarajevo@mzv.gov.cz


E-mailová adresa konzulárního oddělení:

sarajevo.consulate@mzv.gov.cz

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

Jeho povinnosti jsou stanoveny zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákonu o zpracování osobních údajů.

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

Dlouhodobé priority velvyslanectví v Bosně a Hercegovině