па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární úsek

Konzulární úsek (KÚ) je nedílnou součástí Velvyslanectví České republiky v Bělorusku. Do agendy KÚ spadá konzulární pomoc občanům ČR a vízová a konzulární agenda týkající se občanů Běloruska a cizinců dlouhodobě či trvale pobývajících v Bělorusku. Cílem KÚ je poskytování komplexní, přesné a korektní pomoci a informací všem, kdo se na něj obrátí.

Adresa:

Velvyslanectví České republiky (Posolstvo Češskoj respubliki)
Nagornaja 12
220088 Minsk
Běloruská republika (Respublika Bělarus)

tel.: + 375(17)294-51-91, 294-51-18, 294-52-49

fax: + 375(17) 294-51-99
e-mail: Consulate_Minsk@mzv.cz

 

!!! Dotazy spadající do vízové, nebo konzulární  problematiky volejte v pracovní dny od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 na číslo +375 29 366 78 33.  

 

 


Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Běloruska ocitli v nouzi !

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně (i v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích) stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace. Na tomto čísle nebudou podávány turistické, vízové ani jiné informace kromě pomoci v nouzi.

telefon služba (24 hodin): + 375 44 701 9009


Pracovní doba

(mimo českých státních svátků)

Po dobu práce v režimu epidemiologických opatření vstup pouze v určeném termínu! 

 

 9:00-12:00

 14:00 - 16:00

 

pondělí

 

 příjem žádostí o víza

  matriční agenda, legalizace

příjem žádostí o víza a výdej pasů

 

úterý
 

příjem žádostí o víza

  

příjem žádostí o víza a výdej pasů

 

středa

příjem žádostí o víza

  

příjem žádostí o víza a výdej pasů

 

čtvrtek

příjem žádostí o víza  

příjem žádostí o víza a výdej pasů

 

pátek

příjem žádostí o víza

  

 

 výdej pasů

 

 

 

Čeští občané jsou ve svých konzulárních záležitostech přijímáni kdykoli během pracovní doby, doporučujeme telefonické objednání předem.

SVÁTKY - NEPRACOVNÍ DNY 2019:  1. leden, 19. + 22. duben, 1. + 8.  května, 5. + 6. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu, 24. - 26. prosince.