па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změny ve vízové proceduře platné k 31.7. 2019

V souvislosti se změnami příslušných zákonů podáváme přehled změn, jež se přímo dotknou žadatelů o víza.

Novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež vstupují v účinnost dne 31. července 2019, přinášejí následující změny.
 

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu

 • podpůrné dokumenty
  • se předkládají pouze v listinné podobě - ruší se tak možnost přijímat jakýkoli podpůrný dokument k žádosti o dlouhodobé vízum / pobyt datovou schránkou, tedy ruší se dosavadní možnost přijímat potvrzení o ubytování u studentů datovou schránkou.
  • souhlas rodičů s pobytem dítěte na území se předkládá pouze v originále (ověřená kopie již nestačí)
 • poplatky
  • poplatek za podání žádosti o dlouhodobé vízum zůstává ve výši 2 500,- Kč, ale nově jej hradí všechny kategorie žadatelů (včetně studentů)
   • výjimka – za podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání se hradí poplatek ve výši 5 000,- Kč
  • poplatek za přijetí žádostí o vydání povolení k pobytu činí 2 500,- Kč (původně 500,- Kč)
   • výjimka - za podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem investování se hradí poplatek ve výši 5 000,- Kč
  • poplatek za přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU činí 5 000,- Kč (původně 1 000,- Kč)
  • kategorie, jež mají podání žádosti zdarma:
   • osoby mladší 6 let;
   • žádosti o udělení dlouhodobého víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů;
   • žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.
 • studium
  • dle zákona již studiem není vzdělávání na střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole (výjimka – výměnné programy uskutečňované v české hostitelské organizaci)
  • držitelé platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem EU (s výjimkou Velké Británie, Irska a Dánska) mohou nově pobývat v ČR za účelem studia po dobu až 1 roku, aniž by si museli žádat o vízum
 • vědecký výzkum
  • vědec a jeho rodinný příslušník žádá pouze o povolení k dlouhodobému pobytu (již nelze žádat o dlouhodobé vízum)
  • nově mohou vědečtí pracovníci a jejich rodinní příslušníci pobývat v ČR bezvízově po dobu až 1 roku, jsou-li držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem EU (s výjimkou Velké Británie, Irska a Dánska) a v ČR pobývají za účelem výzkumu.

Schengenská víza

 • tzv. odvolání
  • pokud si žadatel přeje podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza / prohlášení víza za neplatné / zrušení víza (dále jen „odvolání“), je povinen uhradit poplatek ve výši 60 EUR
  • podání odvolání prostřednictvím vízového centra není možné
  • lhůta pro rozhodnutí o odvolání se prodlužuje na 60 dnů od jeho podání (původně 30 dnů)