па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární pomoc občanům ČR v Bělorusku

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Minsku poskytuje českým občanům služby spočívající zejména  v ochraně zájmů ČR a jejích občanů v rozsahu dovoleném mezinárodním právem.

Konzulární sekce Velvyslanectví České republiky v Minsku poskytuje českým občanům služby spočívající zejména:

·v ochraně zájmů ČR a jejích občanů v rozsahu dovoleném mezinárodním právem a vnitřním zákonodárstvím prijímacího státu;

·ve vydávání cestovních pasů a cestovních dokumentů občanům ČR;

·ve vystavení náhradního cestovního dokladu v případě ověřené ztráty cestovních dokumentů;

·v provádění funkce notáře, civilního matrikáře a podobných funkcí v případě, že nedochází k rozporu se zákony a předpisy přijímajícího státu;

·v doručování soudních a mimosoudních dokumentů a vyřizování požadavků soudů ČR;

·v poskytování pomoci zraněným a poškozeným občanům ČR.

Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Běloruska ocitli v nouzi !

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně (i v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích) stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace. Na tomto čísle nebudou podávány turistické, vízové ani jiné informace kromě pomoci v nouzi.

telefon služba (24 hodin): + 375 44 701 9009

 

Souhrnné informace o cestování do Běloruska

mapa_by

Matriční agenda

žádost o české občanství (pouze tehdy, jestliže jeden z rodičů je/byl v den narození dítěte občanem ČR): Pro vydání osvědčení o státním občanství ČR a zápis dítěte do zvláštní matriky (tj. vydání českého rodného listu) je potřeba, aby rodič/e… více ►

Legalizace dokumentů

Zastupitelský úřad ČR v Minsku je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní. Úřední hodiny: Po, Út, Pá 15:00 – 16.00 hod. Ověřené dokumenty je možné vyzvednout v úředních hodinách následující… více ►

Postup při ztrátě cestovního pasu

Při okradení nebo ztrátě cestovního dokladu je třeba kontaktovat náš úřad (+375 44 701 9009, +375 29 626 5243) a následně se dostavit osobně k dalšímu řízení podle povahy případu a po dohodě s příslušným pracovníkem ZÚ. Na základě protokolu… více ►

Pomoc v nouzi

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen "ZÚ"). Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení… více ►

DROZD - registrace cestovatelů do RB

Na ZÚ Minsk je k dispozici aplikace DROZD (Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí), která českým občanům umožní poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v Bělorusku. Obdobné systémy dobrovolné registrace… více ►

Celní informace

Bez existence odpovídajícího povolení podle právního řádu Republiky Bělarusko, není přípustné přes celní hranice RB pro fyzické osoby (dovoz a vývoz): Střelné zbraně a náboje pro ně jakéhokoliv druhu, vojenská munice. Omamné, psychotropní,… více ►

Vydávání cestovních dokladů ČR

cestovni_pas

Občané ČR mohou na zastupitelském úřadě požádat o nový cestovní pas či náhradní cestovní doklad. více ►

Změny v pojištění při cestě do Běloruska

zlomena_noha

Od 1.7.2014 se pojištění předkládá již při žádosti o vízum na Velvyslanectví Běloruska. Pojistit se je možno i u českých pojišťoven. více ►

Zákon o státním občanství České republiky

obcansky_prukaz

Nový zákon o státním občanství ČR, tj. zákon č. 186/2013, nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušil zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999… více ►

Zavedení elektronického mýtného na některých běloruských dálnicích

mytna_brana

Dne 1. srpna 2013 Bělorusko zavedlo elektronické mýtné na některých dálnicích. Použití elektronického systému je povinné i pro vozidla s českou SPZ, včetně osobních aut. Systém provází řada technických nedostatků, doporučujeme věnovat zvýšenou… více ►