español  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Zde naleznete nejčastněji používané formuláře ve formátu PDF, které si můžete před návštěvou konzulárního oddělení na Velvyslanectví ČR v Madridu připravit.

Přeskočit na sekci: osobní údaje a šablony | cestovní a osobní doklady | matrika | státní občanství ČR | CzechPOINT | volby | ostatní

 

        Ke stažení
A OSOBNÍ ÚDAJE A ŠABLONY
  1. Osobní údaje PDF, 86 kB
  2. Šablona pro kontrolu pasové fotografie PDF, 68 kB
B CESTOVNÍ A OSOBNÍ DOKLADY (otevřít sekci)
  Ztráta osobního dokladu (otevřít článek)
  1. Oznámení o ztrátě cestovního dokladu PDF, 77 kB
  2. Oznámení o ztrátě občanského průkazu PDF, 53 kB
  Náhradní cestovní doklad (otevřít článek)
  3. Žádost o vydání cestovního průkazu (tj. náhradního cestovního dokladu) PDF, 2 MB
C MATRIKA (otevřít sekci)
  Matriční doklady (otevřít článek)
  1. Žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu PDF, 154 kB
  Narození (otevřít článek)
  2. Žádost o zápis narození PDF, 162 kB
  3. Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů PDF, 129 kB
  4. Prohlášení o užívání jména, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU PDF, 96 kB
  5. Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru (nezletilé dítě) – první zápis PDF, 128 kB
  6. Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru (nezletilé dítě) – dodatečný záznam PDF, 135 kB
  7. Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru (zletilá osoba) – první zápis PDF, 126 kB
  8. Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru (zletilá osoba) – dodatečný záznam PDF, 127 kB
  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku (otevřít článek)
  9. Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství PDF, 162 kB
  10. Prohlášení o stavu k vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti PDF, 78 kB
  11. Prohlášení PDF, 133 kB
  Uzavření manželství
  12. Žádost o zápis uzavření manželství PDF, 188 kB
  13. Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru – první zápis PDF, 97 kB
  14. Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru – dodatečný záznam PDF, 97 kB
  Uzavření registrovaného partnerství
  15. Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství PDF, 160 kB
  16. Žádost o zápis registrovaného partnerství PDF, 147 kB
  17. Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného partnerství v mužském tvaru – první zápis PDF, 60 kB
  18. Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného partnerství v mužském tvaru – dodatečný záznam PDF, 100 kB
  Změna jména nebo příjmení
  19. Prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich PDF, 127 kB
  20. Žádost o změnu jména nebo příjmení – zletilí PDF, 93 kB
  21. Žádost o změnu jména nebo příjmení – nezletilí PDF, 174 kB
  Úmrtí (otevřít článek)
  22. Žádost o zápis úmrtí PDF, 141 kB
  Ukončení trvalého pobytu
  23. Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky PDF, 136 kB
D STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR (otevřít sekci)
  1. Dotazník ke zjištění občanství PDF, 198 kB
  2. Žádost o zjištění občanství PDF, 165 kB
  3. Prohlášení PDF, 133 kB
E CZECHPOINT (otevřít sekci)
  1. Žádost o výpis z Rejstříku trestů fyzických osob s vícejazyčným formulářem PDF, 762 kB
  2. Žádost o výpis z Rejstříku trestů fyzických osob PDF, 57 kB
F VOLBY (otevřít sekci)
  1. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů PDF, 157 kB
  2. Žádost vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů PDF, 42 kB
G OSTATNÍ
  1. Souhlas s vycestováním nezletilých DOC, 28 kB

 

[ español | česky ]

 

přílohy

Osobní údaje 85 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2023

Šablona pro kontrolu pasové fotografie 67 KB PDF (Acrobat dokument) 3.12.2023

Oznámení o ztrátě cestovního dokladu 76 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2023

Oznámení ztráty OP 52 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2023

Žádost o náhradní cestovní průkaz 1 MB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Žádost o vystavení duplikátu matričnímu dokladu 153 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Žádost o zápis narození 440 KB PDF (Acrobat dokument) 16.2.2024

Souhlasné prohlášení o otcovství 128 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2023

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v... 58 KB PDF (Acrobat dokument) 26.2.2024

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 68 KB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2024

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 68 KB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2024

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 125 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství 341 KB PDF (Acrobat dokument) 16.2.2024

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku 77 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2023

Prohlášení 132 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2023

Zápis manželství 427 KB PDF (Acrobat dokument) 16.2.2024

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském... 96 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském... 96 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti ke... 341 KB PDF (Acrobat dokument) 16.2.2024

Žádost o zápis registrovaného partnerství 146 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného... 59 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného... 99 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2023

Žádost o změnu jména nebo příjmení – zletilí 92 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Žádost o změnu jména nebo příjmení – nezletilí 173 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Žádost o zápis úmrtí 140 KB PDF (Acrobat dokument) 2.12.2023

Prohlášení o ukončení trvalého pobytu na území České... 135 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2022

Dotazník ke zjištění občanství 197 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2023

Žádost o zjištění občanství 164 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2023

Žádost o výpis z Rejstříku trestů fyzických osob 56 KB PDF (Acrobat dokument) 3.12.2023

Žádost o výpis z rejstříku trestu 234 KB PDF (Acrobat dokument) 28.1.2022

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného... 156 KB PDF (Acrobat dokument) 3.12.2023

Žádost vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 41 KB PDF (Acrobat dokument) 3.12.2023

Žádost o výpis z Rejstříku trestů s vícejazyčným... 744 KB PDF (Acrobat dokument) 16.12.2023

Souhlas s vycestováním nezletilých 27 KB DOC (Word dokument) 3.12.2023