español  česky 

rozšířené vyhledávání

Česko-španělské vztahy a EU

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Španělskem staví na tradici vzájemných styků, sahajících hluboko do historie. Obě země i ve 21. století společně usilují o prohlubování  politických, ekonomických, kulturních a akademických vztahů a zároveň sdílejí a prosazuji hodnoty demokracie, právního státu a lidských práv. Česko i Španělsko jsou členy Evropské unie a NATO, snaží se i na celosvětové úrovni obhajovat mezinárodní řád založený na pravidlech. Mezi oběma zeměmi probíhají četné styky na nejvyšší státní i pracovní úrovni, nevyjímaje důležité dimenze parlamentní, ekonomické a kulturní diplomacie. Rozvíjí se zároveň spolupráce v oblasti školství, univerzitního studia, vědecké a technické spolupráce či v sektoru cestovního ruchu. Nelze opomíjet ani bohaté vztahy na úrovni individuální či občanské společnosti a bezpočet příležitostí a iniciativ postavených na péči o český jazyk, aktivitách početné krajanské komunity ve Španělsku a pochopitelně na stále rostoucí oblibě a znalostech španělského jazyka mezi českými občany.

Diplomatické styky mezi oběma zeměmi byly navázány 19. 6. 1919, avšak vztahy mezi oběma zeměmi existovaly již dávno předtím.  Po vypuknutí 2. světové války byly v roce 1939 přerušeny. Na pozadí španělské občanské války se Československo stalo místem exilu řady španělských politiků. Mezi exulanty patřil i generál Antonio Cordón García, který se zasloužil o rozvoj hispanistiky v Československu.  

Dne 16. listopadu 1970 bylo podepsáno ujednání o zřízení konzulárních a obchodních zastoupení.  Na úrovni velvyslanectví pak byly diplomatické styky obnoveny  9. února 1977. Plného rozkvětu se však dočkaly až po ukončení studené války a pádu komunistického režimu.

Již v roce 1990 přijel do Španělska na oficiální návštěvu československý prezident Václav Havel. Václav Havel měl ke Španělsku, jeho kulturnímu a lidskému bohatství a rozmanitosti vřelý vztah.

Javier Solana a Václav Havel

Javier Solana a Václav Havel

Španělsko uznalo samostatnou Českou republiku k 1. lednu 1993. V roce 1995 se uskutečnila návštěva španělského krále Juana Carlose I. a královny Sofíe v Praze.

Václav Havel v roce 1997 získal nejvýznamnější španělské ocenění udělované zahraničním osobnostem s výjimečným kulturním, akademickým či politickým profilem, Cenu prince asturského. Princ Filip přijel ještě jako následník trůnu na první návštěvu Prahy v květnu 2001 a v roce 2004 pozval manžele Havlovy na svou svatbu s Letizií Ortiz.

V roce 2004 přijel na státní návštěvu Španělska i druhý prezident ČR Václav Klaus. V roce 2005 otevřel  princ a dnešní král Filip VI. s manželkou Letizií v Praze pobočku Cervantesova institutu.

Dne 19. června 2019 si obě země připomněly 100. výročí od navázání diplomatických styků. U příležitosti oslav se konaly různé semináře, výstavy a společná setkání v Česku i Španělsku.

V červnu 2022 se ve španělském hlavním městě Madridu uskutečnil summit členských zemí Severoatlantické aliance, kterého se zúčastnila i delegace ČR vedená premiérem Petrem Fialou. Během předsednictví ČR v Radě EU na podzim 2022 navštívil Prahu premiér Sánchez a řada španělských ministrů, a to v rámci neformální Evropské rady a summitu Evropského politického společenství. V Madridu pak v průběhu českého předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022 proběhla řada akcí odrážejících hlavní priority a poselství předsednictví.

Petr Fiala a španělský král Filip VI. během summitu NATO v Madridu

Petr Fiala a španělský král Filip VI. během summitu NATO v Madridu

Česko a Španělsko pojí dále řada společných pozic a zájmů na unijním i mezinárodním poli (např. podpora Ukrajiny,  kohezní a zemědělská politika EU, ekonomická obnova či stabilita Sahelu, obchodní politika vůči zemím Latinské Ameriky aj.). Po období covid-19 opětovně roste vzájemné obchodní výměna a prohlubují se vztahy ve všech oblastech včetně školství, inovací a technologií.

Vzájemné vztahy v dnešní době pomáhá rozvíjet i cestovní ruch. Češi s oblibou vyhledávají španělská přímořská letoviska, a naopak Španělé stále více volí Prahu a další česká města jako cíl svých cest za poznáním a odpočinkem. Česká krajanská komunita ve Španělsku je velmi početná a v místě působí řada krajanských spolků.

Bilaterální smlouvy

Česká republika a Španělsko mají v současnosti uzavřeny téměř dvě desítky mezinárodních smluv.

Seznam platných mezinárodních smluv mezi oběma zeměmi je k dispozici na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.