español  česky 

rozšířené vyhledávání

Kultura, vzdělávání, věda, krajané

Důležitým posláním Velvyslanectví ČR v Madridu je propagace české kultury ve Španělsku, podpora vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a inovací a spolupráce s krajanskými spolky. 

Naším hlavním partnerem v oblasti šíření české kultury a dobrého jména České republiky ve Španělsku je České centrum Madrid. Jsme taktéž v pravidelném kontaktu s krajanskými spolky ve Španělsku

Podrobné informace naleznete v jednotlivých tematických podkapitolách vlevo dole.