español  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Konzulární oddělení plní úkoly veřejné správy, jako například obecní úřady s rozšířenou působností v České republice. Prostřednictvím zastupitelských úřadů je možné zaregistrovat matriční událost, ke které došlo v zahraničí. Jedná se například o zápis narození či sňatku. Zastupitelské úřady též přijímají žádosti o vystavení pasu a provádějí ověřování podpisů nebo kopií listin.

 • Cestovní a osobní doklady | biometrický cestovní pas, náhradní cestovní doklad, občanský průkaz, řidičský průkaz
   
 • Matrika | žádost o duplikát matričního dokladu, uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, oddací list, rozvod manželství, úmrtní list
   
 • Státní občanství ČR | rodný list, osvědčení o státním občanství
   
 • Ověřování a apostila | ověřování dokumentů a podpisů, apostila
   
 • CzechPOINT | datové schránky, výpis z Rejstříku trestů
   
 • Volby | zvláštní seznam voličů, voličský průkaz

 


 

Ve všech případech se musíte dostavit osobně, prokázat se občanským průkazem nebo cestovním pasem, předložit všechny potřebné dokumenty, podepsat formuláře a zaplatit příslušné konzulární poplatky. Od 1. 5. 2021 můžete na našem velvyslanectví platit platební kartou (platba jde přímo na účet Ministerstva zahraničních věcí ČR, je třeba zohlednit kurz vaší banky).

 

[ español | česky ]