česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Cestování na Ukrajinu - bezpečnostní situace

atencao_1

S ohledem na probíhající vojenskou invazi Ruské federace na Ukrajinu je na Ukrajině vyhlášen válečný stav a je zhoršena bezpečnostní situace, MZV ČR varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu. více ►

Možnost podání žádosti o dlouhodobé vízum / pobyt za účelem sloučení rodiny

thumb_visa_02

V souladu se zákonem Lex Ukrajina jsou na konzulátu ve Lvově přijímány žádosti o dlouhodobé vízum za účelem rodinný (sloučení rodiny) a žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny. více ►

Možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v Programu kvalifikovaný zaměstnanec

visa

V souladu se zákonem Lex Ukrajina jsou na konzulátu ve Lvově přijímány od 1. 1. 2024 žádosti o zaměstnaneckou kartu: více ►

Možnost podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt za účelem studia

visa

V souladu se zákonem Lex Ukrajina jsou na konzulátu ve Lvově přijímány žádostí o dlouhodobá víza a žádosti o dlouhodobé pobyty za účelem studia, pokud se týká studia akreditovaného oboru na VŠ /§64 písm. a) ZPC/ nebo pobytu v rámci… více ►

Vzdání se dočasné ochrany na území ČR - jak postupovat

atencao_1

Ukrajinští občané, kteří se vrátili zpět na Ukrajinu a kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na generální konzulát, za těchto podmínek: více ►

COVID19 - aktuální podmínky cestování na Ukrajinu a návrat do ČR

thumb

Aktuální informace o podmínkách cestování na Ukrajinu a návratu do České republiky najdete na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Kyjevě. více ►

Možnost podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt

visa

V souladu se zákonem Lex Ukrajina jsou aktuálně na konzulátu ve Lvově přijímány následující typy žádostí o dlouhodobá víza / pobyty: více ►

Informace pro žadatele o dlouhodobý pobyt, jejichž žádost byla při podání neúplná a v této souvislosti obdrželi usnesení s výzvou pro doložení absentující náležitostí podání

thumb_visa_02

Generální konzulát České republiky ve Lvově informuje, že u žádostí žadatelů o dlouhodobý pobyt, které byly podány v období od 27.12.2021 do 23.2.2022, a u kterých bylo vydáno usnesení s výzvou k odstranění vad podání nebo předložení náležitostí… více ►

Předání pasů a víz žadatelům z Ukrajiny

thumb_visa_02

Žadatelé o víza, jejichž pasy zůstaly po evakuaci konzulátů ČR na Ukrajině v držení MZV, nebo jejichž žádosti o víza a pobyty nebyly do evakuace rozhodnuty, mohou MZV kontaktovat na následujícím tel. čísle / e-mailu. více ►

Upozornění na nové e-mailové adresy Generálního konzulátu ČR ve Lvově

varovani_upozorneni

Upozorňujeme na nové e-mailové adresy Generálního konzulátu ČR ve Lvově. více ►

Výsledky registrace na podání žádosti o víza za účelem sloučení rodiny a sezonního zaměstnání

thumb_visa_02

Všem zaregistrovaným žadatelům jsou přiděleny termíny podání jejich žádostí. Přehled termínů pro podání žádostí v období 6. 12. 2021 - 4. 2. 2022. více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Program Mimořádné pracovní vízum

thumb

Žádosti v rámci tohoto programu se od 1. 8. 2021 přijímají na Generálním konzulátě ČR ve Lvově. více ►

Vyznačování víz a povolení k pobytu za účelem studia

thumb

Týká se těch žádostí, které sice byly povoleny, ale z důvodu pandemie víza nemohla být vyznačena. více ►

Povinné absolvování adaptačně-integračních kurzů

Týká se, až na výjimky, těch cizinců, kteří po 1. 1. 2021 obdrželi povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. více ►