česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzdání se dočasné ochrany na území ČR - jak postupovat

Ukrajinští občané, kteří se vrátili zpět na Ukrajinu a kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na generální konzulát, za těchto podmínek:

1/ Žadatel, držitel dočasné ochrany, se musí dostavit osobně na konzulát v pracovní den mezi 9 a 11 hod. (v případě nezletilých dětí stačí zákonný zástupce), bez zápisu, pořadí je živé. Osobní podání je preferovaná varianta.

2/ Konzulát provede ztotožnění žadatele na základě cestovního dokladu a dočasné ochrany.

3/ Žadatel vyplní 2x tento formulář:

Prohlášení o vzdání se dočasné ochrany (DOCX, 21 KB)

4/ Konzulát žadateli předá jeden stejnopis a druhý zasílá Ministerstvu vnitra ČR.

Důležité upozornění: Konzulát  „neruší“ razítko / vízum s dočasnou ochranou v cestovním dokladu žadatele ani nečiní žádné záznamy; konzulát pouze potvrzuje a odesílá formulář.

5/ Dočasné ochrany v ČR se prostřednictvím tohoto formuláře lze vzdát i bez osobní přítomnosti, v tomto případě však musí být podpis žadatele na formuláři úředně ověřen. Vyplněný formulář je třeba zaslat poštou (nikoliv emailem!!) na adresu konzulátu ve Lvově. Druhý originál zůstává k vyzvednutí na konzulátu, žadateli se nezasílá zpět.

Prohlášení o vzdání se dočasné ochrany poštovním stykem (DOCX, 20 KB)

Konzulát přijímá žádosti o vzdání se dočasné ochrany od všech občanů Ukrajiny, bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině, tj. bez podmínky místní příslušnosti.

Zdravotní pojištění - je nezbytné splnit oznamovací povinnost u té zdravotní pojišťovny, u které se cizinec registroval v ČR. Uvedenou skutečnost může pojištěnec VZP nahlásit e-mailem na info@vzp.cz zasláním skenu dokladu Prohlášení o vzdání se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany. Zdravotní pojištění bude ukončeno k datu, ke kterému bylo vízum zrušeno.