česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Důležité informace

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Pro veřejnost je konzulát otevřen v každý pracovní den od 9 do 12 hod, a to:

1/ za účelem podání vízové žádosti dle instrukce - registrace konzulátu

2/ za účelem donosu dokumentů k vízovým žádostem

3/ za účelem vyzvednutí víza - na základě informace / výzvy konzulátu

4/ za účelem vzdání se dočasné ochrany

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sledujte informace v kapitole "AKTUALITY"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazy prosím pokládejte prostřednictvím emailu:

VÍZOVÉ DOTAZY: lvov.consulate@mzv.gov.cz

TELEFONNÍ vízové dotazy zodpovídá konzulát ve dnech pondělí - čtvrtek od 14 do 16 hod., pouze na tel. čísle +380 67 3604379

KONZULÁRNÍ POHOTOVOST - mobilní telefon nepřetržité služby pro české občany v nouzi: +38 067 6732811

Legalizace dokumentů: úterý + čtvrtek 14 - 15 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu se zákonem Lex Ukrajina jsou aktuálně na konzulátu ve Lvově přijímány následující typy žádostí o dlouhodobá víza / pobyty:

1/ Žádost o dlouhodobé vízum za účelem rodinný (sloučení rodiny)

2/ Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny

3/ Žádost o dlouhodobé vízum / pobyt za účelem studia, pokud se týká studia akreditovaného oboru na VŠ /§64 písm. a) ZPC/ nebo pobytu v rámci mezinárodních stipendií, stipendií české vlády nebo MŠMT /§64 písm. d) ZPC/

4/ Žádost o zaměstnaneckou kartu pro občana Ukrajiny, který je účastníkem vládou schváleného programu a kterému nebyla Českou republikou udělena dočasná nebo mezinárodní ochrana

5/ Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu

6/ Žádost o modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance pro občana Ukrajiny, kterému nebyla udělena Českou republikou dočasná nebo mezinárodní ochrana

7/ Žádost o mimořádné pracovní vízum, pobývá-li žadatel na Ukrajině

8/ Žádost o schengenské vízum víza pro rodinného příslušníka občanů EU, kteří je doprovázejí nebo následují

9/ Žádost o trvalý pobyt od českých krajanů - cizincem s prokázaným českým původem se rozumí držitel platného Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě, které bude k žádosti přiloženo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost může žadatel podat: 1/ prostřednictvím zmocněné osoby (s podáním na konzulátu) nebo 2/ zaslat poštou spolu s žádostí o upuštění od osobního podání vízové žádosti nebo 3/ podat osobně na konzulátu.

Formulář žádosti o upuštění od osobního podání (k případnému využití) naleznete v příloze.

Vízový poplatek, stejně jako poplatek za upuštění od osobního podání je možné hradit a/ hotově v EUR nebo bankovní kartou při podání žádosti na konzulátu (osobně nebo zmocněným zástupcem) nebo b/ zasláním hotovosti poštou společně se samotnou žádostí o pobytové oprávnění nebo c/ využitím platební brány, jejíž odkaz zasíláme žadateli vždy po obdržení žádosti poštou.

Vyznačení víza do cestovního pasu: V případě kladného rozhodnutí o udělení dlouhodobého víza je možné nechat si vylepit vízum do cestovního dokladu na konzulátu prostřednictvím zmocněné osoby. V případě dlouhodobého pobytu a trvalého pobytu není nutné vyznačovat vízum do cestovního dokladu na konzulátu, postačuje převzít povolení k pobytu na místně příslušném oddělení odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okruh žadatelů: Výkon vízové agendy týká bez dalších omezení všech místně příslušných žadatelů - tedy nejen všech občanů Ukrajiny, ale i všech cizinců s dlouhodobým / trvalým pobytem na Ukrajině. 

Žádost o dlouhodobé vízum / pobyt, s výjimkou explicitně uvedených žádostí, je oprávněn podat občan Ukrajiny nehledě na to, zda mu byla udělena dočasná ochrana v ČR nebo jiné zemi EU.

NELZE podávat žádosti týkající se přípravného studia jazykových kurzů /§64 písm. b) ZPC/, ani žádosti týkající se studia na středních školách a konzervatořích /§64 písm. c) ZPC/, stáží, dobrovolnické služby apod. /§64 písm. e) -g)  ZPC/ a nelze podat ani žádost za účelem ostatní (jazykové kurzy, studium programů neakreditovaných v ČR atd.).  

Žádosti o schengenská víza, s výjimkou rodinných příslušníků občana EU, konzulát stále nepřijímá.

Na podání žádosti je třeba se registrovat emailem na consulate_lvov@mzv.gov.cz.

V emailu prosím uveďte tyto údaje: 

  • Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
  • Datum narození žadatele
  • O jaký typ víza / pobytu chcete žádat
  • Kontaktní údaje na žadatele (telefon a e-mail)

Do přílohy emailu prosím vložte ve formátu pdf:

  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou objednávku splňující uvedená kritéria, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Vyčkejte na obdržení termínu a nezasílejte registrace bezprostředně opakovaně. Termíny jsou přidělovány chronologicky vždy na následující týden (či dle dohody později) v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky: consulate_lvov@mzv.gov.cz; doporučujeme registraci provést tehdy, když má žadatel připraveny veškeré náležitosti pro podání.

Registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o zaměstnaneckých kartách a všech dlouhodobých vízech a pobytech přijímá Ministerstvo vnitra ČR, nikoliv konzulát. Prosíme, nezasílejte dotazy na stav řízení našemu konzulátu - ten tyto žádosti nevyřizuje ani nedisponuje příslušnými informacemi o stavu řízení.

Stav řízení lze ověřit na webové stránce (https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status), pokud zadáte číslo žádosti přidělené konzulátem nebo číslo jednací přidělené Ministerstvem vnitra. Jakmile ministerstvo vnitra o žádosti rozhodne, konzulát o výsledku neprodleně informuje.

Rozhodnutí o schengenských vízech přijímá konzulát.

Formulář žádosti o upuštění od osobního podání (DOCX, 13 KB)

Výměna řidičského průkazu - výpis z evidenční karty řidiče

Informujeme, že pro účely výměny českého řidičského průkazu za ukrajinský je nutné předložit ukrajinským orgánům výpis z evidenční karty řidiče. více ►

Kontakty a úřední hodiny konzulárního oddělení

thumb

Informace o detailním rozvržení hodin pro veřejnost, o svátcích, kdy je konzulát uzavřen, i o veškerých způsobech jak konzulát kontaktovat, včetně nepřetržité konzulární služby určené výhradně pro české občany v nouzi. více ►

Nepřetržité nouzové spojení pro české občany

telefon

Kontaktujte tuto linku v případě nouze, včetně problémů s odjezdem z Ukrajiny. více ►

Objednávání na podání žádostí o víza a povolení k pobytu

thumb

Informace o způsobu registrace na podání žádosti podle účelu požadovaného víza či povolení k pobytu. více ►